3. marts kan der igen søges om EUDP-midler

Første ansøgningsfrist i 2023 for EUDP-midler til grønne energiprojekter bliver den 3. marts kl. 12.

Virksomheder og forskere, der vil udvikle og demonstrere innovative grønne energiprojekter, kan nu søge om tilskud gennem Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). EUDP giver tilskud til innovative projekter, som bidrager til at indfri Danmarks politiske målsætninger inden for energi og klima samt til at skabe danske arbejdspladser og eksport af energiteknologi.

Ansøgere kan være små, mellemstore og store virksomheder, vidensinstitutioner, forsyningsselskaber og andre, der arbejder med grønne energiteknologier.

Hvis man søger om støtte den 3. marts, kan man forvente en afgørelse medio juni.

Der er 182,4 mio. kroner i puljen, indtil Finansloven 2023 vedtages. Herefter kan puljen blive ændret. Læs indkaldelsen.

1st Mile har lang erfaring med at skrive EUDP-ansøgninger. Kontakt os hvis I har brug for sparring eller hjælp til at skrive selve ansøgningen.