100% hit rate til projekter skrevet af 1st Mile i efterårets EUDP-runde

Innovationsprogrammer i Danmark og EU kan yde støtte til særligt kvalificerede innovationsprojekter med høj nyhedsværdi. 1st Miles vigtigste forretningsområde er at skrive forretningsplaner i form af ansøgninger til programmer under bl.a. Innovationsfonden og EU Horizon Europe.

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, er det dansk program målrettet mod at fremme nye energiteknologier, der kan bidrage til den grønne omstilling og skabe økonomisk vækst og eksport

Alle projekter skrevet af 1st Mile til efterårets EUDP-ansøgningsrunde har fået tilsagn.

Fortrolighed med vores kunder betyder, at vi ikke kan fortælle præcist hvilke af projekter på listen det er, men samlet set udgør støttebeløbene ca. 30% af de 191 mio. kr. i tilsagn.

100% hit rate!

Det handler om meget mere end at få tilsagnet. I enhver god ansøgning ligger der en kæmpestor opgave med at kortlægge forretningen, som innovationen i projektet skal understøtte. Og det er det, 1st Mile gør. Alle projekterne, vi har haft fingrene i, har solide forretningsstrategier og -mål, som deres innovationer gør mulige. For så bliver det til noget, sådan i virkeligheden.

Formålet med et EUDP-projekt er ikke at få et tilskud, men at få taget de store spring, som man ellers ikke ville tage, fordi de er for dyre og for risikobetonede. Her investerer staten i form af tilskud fra bl.a. EUDP – Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram i, at danske virksomheder kan få teknologiske forspring, opnået gennem innovation.

Listen over støttede EUDP-projekter.

De støttede projekter, vi var involveret i, lå inden for følgende kategorier: Mere grøn el – og til flere formål, Energieffektivisering, Tung transport og Power-to-X i stor skala og Fleksibel el-anvendelse, netudbygning og digitalisering.