Innovationsfonden – Innobooster

Innobooster er Innovationfondens program for små virksomheder og iværksættere med videnbaserede forstyrrende ideer. Bevillingen har til formål at hjælpe virksomheder med at udvikle og gøre et nyt produkt eller en tjeneste klar til markedet eller at forbedre en proces, der øger virksomhedens konkurrenceevne og skaber vækst. Tilskuddet kan også hjælpe med at reducere virksomhedens projektrelaterede risici. 

Innobooster investerer i videnbaserede innovative projekter fra små og mellemstore virksomheder, nystartede virksomheder og forskere. Når man investerer i en virksomhed, søger InnoBooster ikke ROI eller aktier og fokuserer udelukkende på idéens potentiale og gennemførlighed.

Innobooster 2021 opkald  

Næste kommende deadline: 1. juni 2021

 Bliv opdateret til de seneste nyheder og tilmeld dig vores nyhedsbrev .

Processing…
Success! You're on the list.

Hvem kan ansøge?

 • Små og mellemstore virksomheder, der enten har en omsætning på mindst 2 mio. I det forløbne regnskabsår eller har tiltrukket ekstern kapital på mindst 500.000 kr.
 • Iværksættere og nystartede virksomheder (under tre år), der har et stærkt team til at gennemføre projektet og allerede har lovende resultater at bygge videre på. 

Kan ikke-danske projekter gælde?

Innobooster-tilskud er specifikt rettet mod virksomheder og iværksættere, hvis innovative ideer vil øge virksomhedens konkurrenceevne og anspore til økonomisk vækst i det danske samfund.

Hvilket sprog skal ansøgningen skrives på?

Ansøgninger kan indsendes på dansk eller engelsk. Ansøgningsskemaet er dog kun på dansk.

Hvor meget finansiering kan et projekt ansøge om?

Tilskuddet kan variere fra 50.000 DKK til 5 millioner DKK. Bidraget fra Innobooster kan maksimalt dække 33% af de samlede udgifter i forbindelse med et projekt. Virksomheden dækker de resterende udgifter. Vi anbefaler at ansøge om et realistisk beløb, da jo højere det ansøgte beløb, jo højere er kravene.

Finansieringen kan bruges til følgende formål:

 • Løn til både nye og eksisterende medarbejdere
 • Viden og tjenester fra videnudbydere, danske og udenlandske (f.eks. Universiteter, GTS-institutter, kontraktforskningsinstitutter, private udviklingshuse osv.)
 • Materialer og udstyr, der er nødvendige for projektet

Hvad er evalueringskriterierne?

 • Nyhedsværdi. Virksomheden skal igangsætte nye udviklingsaktiviteter, og resultatet af projektet skal være tydeligt forskelligt fra det, der findes på markedet i dag. 
 • Værdiskabelse og forretningspotentiale. Virksomheden skal gøre det sandsynligt, at det kan opnå en væsentlig konkurrencemæssig fordel og på lang sigt profit af løsningen. 
 • Det skal være klart, hvilke specifikke aktiviteter der udføres i projektet, hvilke konkrete resultater virksomheden får efter projektet, og hvordan de vil blive brugt. Derudover skal virksomheden have et team med de rigtige færdigheder samt de nødvendige økonomiske ressourcer til at kunne færdiggøre projektet. 
 • Økonomisk effektivitet. Projektet skal budgetteres realistisk, og det ønskede tilskud skal måle sig med den forventede forretningsgevinst og projektrisikoen. 

Hvad kræves der i ansøgningen, og hvordan kan jeg ansøge?

 
Ansøgninger skal genereres og indsendes via online ansøgningsportal E-grant.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Administrativ beskrivelse (form i E-tilskud)
 • Professionel beskrivelse (skabelon)
 • Budget (skabelon)

Svarene vil blive givet inden for en måned via E-grant såvel som i en e-mail til den angivne e-mail-adresse. En længere behandlingstid bør dog forventes, hvis ansøgningen indgives lige inden en sommer- eller vinterferie, da et større antal ansøgninger normalt indgives lige før en pause. 

Hvis ansøgeren søger et tilskud på mere end 500.000 kr., Og projektet betragtes som værdifuldt og interessant nok, vil ansøgeren blive opfordret til at stemme for et ekspertpanel, der træffer den endelige beslutning.

Den samlede behandlingstid vil derefter være 2-3 måneder.  

Hvad sker der, hvis projektet får tilskud?

Den succesrige ansøger vil blive informeret via E-grant. Brevet skal læses omhyggeligt, da det indeholder relevant information om processen. Derudover skal virksomheden indsende en acceptformular vedrørende tilskuddet, der findes øverst på tilskudsiden under ‘E-tilskudsopgaver’.

Ved afslutningen af ​​tremånedersperioden modtager ansøgeren en e-mail fra Innovation Fund om, at han skal begynde at udfylde den økonomiske regnskabsformular. Hver tredje måned (fra projektets start) forelægges foreløbige finansielle konti via E-grant. Der anvendes en standardiseret regnskabsskema, downloadet via e-grant.dk.

Tilskuddet udbetales bagud og gennemføres på baggrund af de indsendte finansielle konti. Innobooster-tilskudsafdelingen bestræber sig på at behandle indsendte finansielle konti inden for en måned. Derudover kan udbetalingen tage op til 10 dage.

Efter projektets afslutning skal der afleveres en endelig finanskonto, hvor ansøgere også kan anmode om den endelige udbetaling af de resterende 15% af det tilskud, der er tilbageholdt. Derudover skal en evaluering være afsluttet, og der skal være en endelig præsentation af projektets fremskridt og resultater, som sendes via E-grant.

Kan et projekt indsendes igen i det næste EUDP, hvis det ikke lykkes?

Ja, ansøgere kan indsende og modtage InnoBooster flere gange, men kun en ansøgning er tilladt til behandling ad gangen. Hvis et projekt er blevet afvist, kan ansøgeren igen ansøge, og hvis det godkendes, kan han også ansøge igen i forbindelse med et nyt projekt på et senere tidspunkt.  

 

Kan 1st Mile hjælpe mig med ansøgningsprocessen?

Ja, 1st Mile har en lang erfaring med at indsende vindende Innobooster-applikationer.

1st Mile har ikke strenge kriterier for udvælgelse af projekter, der er berettigede til finansiering, dvs. størrelse, antal ansatte, udviklingsstadium, omsætning, antal tidligere forsøg på at få finansieringen. I stedet vurderer 1st Mile projektet og dets deltagere individuelt, idet der altid tages hensyn til virksomhedens evne til at levere information / input til applikationen. Jo mere virksomheden er i stand til at levere det nødvendige tekniske input, jo lettere bliver det for 1st Mile at få de nødvendige oplysninger til ansøgning.

Hvor meget af min tid kræver 1st Mile at ansøge om Innobooster- finansiering?  

Den ansøgende virksomhed bør overveje 1 arbejdsuge med forpligtelse. Dette er den nødvendige tid til at få alle de ønskede input og afholde møder. 1stMiles tidsforpligtelse afhænger meget af virksomheden; jo lettere det er at samle informationen, det tager mindst mulig tid at afslutte en ansøgning.