Innovationsfonden – Grand Solutions

Innovationsfonden investerer i ambitiøse og målrettede strategiske forsknings- og innovationsprojekter, der skaber nye løsninger, teknologier og værdifuld ny viden. Formålet er at fremme forskning, udvikling og test af innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark samt for at løse samfundsmæssige udfordringer. IFD investerer derfor i projekter på tværs af hele værdikæden, fra forskning til implementering.

Næste kommende deadline: 8. april 2021

Grand Solutions projekter er kendetegnet ved deres høje risikoprofil og fokuserer på ambitiøse resultater med høj værdiskabelse, hvad enten det er i form af ny viden, forbedring af / eller nye processer, systemer, produkter eller løsninger på samfundsmæssige udfordringer. 

Grand Solutions open call, 2021

Grand Solutions åbent opkald, 2021

Innovationsfonden støtter store projekter gennem Grand Solutions. Projekter skal have fokus på forskning, udvikling og / eller kommercialisering. Det kan være produktudvikling, nye processer eller opbygning og udvikling af langsigtede forskningskompetencer. Projektets varighed forventes at være fra 2 til 5 år.  

I år er Grand Solutions-opkaldet lidt anderledes end de foregående år. Opkaldet er opdelt i tre generelle temaer, der modtager det meste af finansieringen. Temaerne er følgende:

1. Livsvidenskab, sundhed, velfærdsteknologi og klinisk forskning.

Samlet budget på ca. DKK 180 mio.

Innovationsfonden investerer i projekter, der udvikler videnbaserede og tværfaglige løsninger på specifikke udfordringer i det danske samfund, der på kort eller lang sigt vil skabe samfundsmæssig værdi og / eller økonomisk vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden leder efter den gode idé med stort potentiale for vækst og forandring inden for sundhedsområdet. 

Projekter skal falde inden for følgende kategorier:

 • Psykiatriske og neurologiske sygdomme
 • Kroniske lidelser
 • Antimikrobiel resistens
 • Kræft
 • Fysisk, mentalt og kemisk arbejdsmiljø
 • Patientcentreret klinisk forskning,
 • Metastudier om effekter og bivirkninger
 • Teknologi og løsninger til bedre og billigere forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering
 • Personlig medicin.

2. Teknologi og innovation, der udvikler produktion og skaber arbejdspladser og muligheder i Danmark. 

Samlet budget på ca. DKK 78 mio.

Innovationsfonden investerer i projekter, der understøtter udfordringsdrevet forskning, teknologiske muligheder og innovation, og bidrager til at opretholde produktion og job i Danmark eller skabe nye muligheder.

Grand Solution-projekter kan omfatte:

 • Robot- og drone-teknologi
 • Automatiseret produktionsteknologi
 • Kunstig intelligens Digitalisering 
 • Plads
 • Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
 • Internet of Things (IoT).
3. Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation. 

Samlet budget på ca. DKK 100 mio.

Innovationsfonden investerer i projekter inden for grøn transformation, helst med en tværfaglig tilgang på tværs af naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab, som baseret på ”state of the art” (globalt) kan skabe stor samfundsmæssig værdi og vil have en betydelig positiv effekt på grøn transformation.

Projekter skal falde inden for følgende kategorier:

 • Energiproduktion og opbevaring
 • Energieffektivitet
 • Landbrug og fødevareproduktion
 • Transportere
 • Miljø og cirkulær økonomi
 • Natur og biodiversitet.

Niveau for finansiering for deltagere 

Medfinansiering på op til 75% af de samlede omkostninger ved projektet. For eksempel løn, indkøb (apparater, materialer, udstyr osv.), Andre projektomkostninger (begivenheder, rejser, formidling osv.), Eksterne tjenester (f.eks. Rådgivning eller tjenester).

Maksimum investeringssatser er vist nedenfor:

 • SMV’er: 35-75% 
 • Store virksomheder: 25-65%
 • Regeringsorganisationer og forskningsinstitutioner: 90% + overhead 
 • GTS-institutter: Op til 60%

Hvem kan ansøge?

Enhver juridisk enhed (såsom en virksomhed, en forskningsinstitution eller en offentlig institution) i eller uden for Danmark, der er direkte involveret i projektaktiviteterne, er berettiget til at ansøge eller deltage og modtage finansiering fra IFD. En af de danske projektdeltagere skal fungere som ansøgerorganisation, og projektdeltagerne skal desuden angive den person, der under ansøgningsprocessen fungerer som kontaktperson mellem IFD og projektdeltagerne.

Hvilket sprog skal ansøgningen skrives på?

Alle tekster i ansøgningsskemaet og bilagene skal være skrevet på engelsk.

Hvad er evalueringskriterierne?

Ansøgninger til Grand Solutions-projekter vurderes ud fra følgende fire hovedkriterier

 • Excellence – Kvalitet af forskning og innovation 
 • Værdiskabelse
 • Effektivitet af projektudførelse
 • Implementering af resultater

Ansøgningsskemaet er designet således, at ansøgerne specifikt skal adressere hvert af ovenstående kriterier i separate felter i ansøgningen.

Hvad sker der, hvis projektet får tilskud?

Når et projekt er tildelt finansiering, skal projektdeltagere og IFD underskrive en investeringsaftale for projektet for at modtage investering fra IFD senest 60 dage efter den skriftlige invitation til forhandlingerne om investeringsaftalen. Sammen med en investeringsaftale kommer også en samarbejdsaftale, hvor deltagerne beslutter, hvordan de skal bruge baggrunds- og forgrundsviden, distribution af projektresultaterne, som får adgang til projektresultaterne og regler for offentliggørelse og andre publikationer af data, processen for projektet deltagere, der forlader eller går ind i projektet osv.

Projektet skal starte senest 60 dage efter, at investeringsaftalen er underskrevet af alle parter. IFD kan kræve refusion af en del af investeringen, hvis de aftalte betingelser ikke overholdes.

Er det nødvendigt med vindende projekter for at levere rapporter?

IFD vil engagere sig i proaktiv interaktion med projektet i hele dets varighed. Specifikt udpeger IFD normalt en eller flere investeringsforvaltere for at beskytte sine interesser i projektet og kræver, at projektet foretager grundige gennemgange i projektperioden, typisk en gang om året.

IFD kræver ret til at få information om resultater og effekter i en periode på fem år efter projektets afslutning, således at projekter, der dokumenterer særligt lovende resultater, vil blive opfordret til at ansøge om ny finansiering. Derudover har IFD ret til at opsige projekter, der anses for at have gjort utilstrækkelige fremskridt eller betragtes som meningsløse, eller som ikke er i stand til at nå de mål, som IFD baserede sin investering i projektet på.

Kan et projekt indsendes igen, hvis det ikke lykkes?

Ja, projekter kan indsendes igen.

Kan 1st Mile hjælpe mig med ansøgningsprocessen?

Ja, 1st Mile har en langvarig ekspertise i at indsende vindende ansøgninger til Grand Solution-opkald fra Innovation Fund.

1st Mile har ikke strenge kriterier for udvælgelse af projekter, der er berettigede til finansiering, dvs. størrelse, antal ansatte, udviklingsstadium, omsætning, antal tidligere forsøg på at få finansieringen. I stedet vurderer 1st Mile projektet og dets deltagere individuelt, idet der altid tages hensyn til virksomhedens evne til at levere information / input til applikationen. Jo mere virksomheden er i stand til at levere det nødvendige tekniske input, jo lettere bliver det for 1st Mile at få de nødvendige oplysninger til ansøgning.  

Hvor meget af min tid kræver 1st Mile at ansøge om et IFGS-opkald?

Når 1st Mile og den ansøgende virksomhed indleder et samarbejde, bør den ansøgende virksomhed overveje 1-2 arbejdsuge med engagement. Dette er den nødvendige tid til at få alle de anmodede input, udarbejde firma-CV’er, samle partnere, have møder. 1stMiles tidsforpligtelse afhænger meget af virksomheden; jo lettere det er at samle informationen, det tager mindst mulig tid at afslutte en ansøgning.

Nedenfor er de officielle retningslinjer for store løsninger

Guidelines-for-Grand-Solutions-published-April-2020-final-18-dec-2020-v1

 Bliv opdateret til de seneste nyheder og tilmeld dig vores nyhedsbrev .

Processing…
Success! You're on the list.