Horizon Europe

Horizon Europe er det mest ambitiøse program, der nogensinde er gennemført for at imødegå samfundets sygdomme. Inden for det langsigtede budget 2021-2027 modtager programmet 95,5 mia. €.

Hvad er Horizon Europe?

Horizon Europe er det finansielle instrument, der sigter mod at sikre Europas globale konkurrenceevne. Set som et middel til at drive økonomisk vækst og skabe job, støttes Horizon Europe af støtten fra Europas ledere og medlemmerne af Europa-Parlamentet. De var enige om, at forskning er en investering for vores fælles fremtid, og satte det derfor i centrum for EU’s plan for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og job.

Ved at forbinde forskning og innovation hjælper Horizon Europe med at opnå dette med sin vægt på fremragende videnskab, industriel ledelse og tackling af samfundsmæssige udfordringer. Målet er at sikre, at Europa producerer videnskab i verdensklasse, fjerner barrierer for innovation og gør det lettere for den offentlige og private sektor at arbejde sammen om at levere innovation.

EU’s rammeprogram for forskning og innovation vil blive suppleret med yderligere foranstaltninger til at færdiggøre og videreudvikle det europæiske forskningsrum. Disse foranstaltninger sigter mod at nedbryde barrierer for at skabe et ægte indre marked for viden, forskning og innovation.  

“Horizon Europe vil have enklere regler, der reducerer bureaukratiet for modtagerne””

Europa-Kommissionen

Horizon Europe – strategi

Områderne med finansieringsprioriteter, partnerskaber og missioner i Horizon Europe vil blive sat i overensstemmelse med strategisk planlægning og vil tage form af en flerårig strategi. Den Europæiske Kommission understreger vigtigheden af, at planlægningen forbliver fleksibel for hurtigt at reagere på en uventet krise eller underbyggede politiske krav.

Der er således arbejdet på Horizon Europes implementeringsstrategi, som præsenterer rammen for omhyggeligt designede regler og effektive processer gennem hele programmets og projektets livscyklus. Som Europa-Kommissionen hævder, fokuserer strategien på følgende mål:  

  • Maksimering af påvirkninger
  • Sikring af større gennemsigtighed og yderligere forenkling
  • Fremme af synergier med andre EU-udgiftsprogrammer
  • Nemmere adgang gennem digital transformation og opsøgende

Horizon Europe – missionen

I modsætning til Horizon 2020 er Horizon Europe meget missionorienteret: det sætter tydeligt specifikke mål i forbindelse med de vigtigste samfundsmæssige udfordringer i hver projektportefølje. Missionerne skal gennemføres ved hjælp af en bottom-up-tilgang.

Der er fem missionområder, der tager sigte på at tackle nogle af verdens største udfordringer:
 

Horizon Europe Budget

Budgettet vil være ca. 95,5 mia  for 2021-2027.  

Dette inkluderer 5,4 mia. € fra Next Generation EU for at fremme genopretning og gøre EU mere modstandsdygtig over for fremtiden samt en yderligere forstærkning på 4,5 mia. Euro. Horizon Europe-budgettet øges med 30% sammenlignet med Horizon 2020 og er det det mest ambitiøse forsknings- og innovationsprogram, der nogensinde er oprettet i verden.

Deadline

Horizon Europe inkluderer flere opkald. For at få en oversigt over alle tilgængelige opkald skal du gå til Horizon Funding and Tender Portal.

Programmets struktur

Horizon Europe understøtter en inkluderende struktur, der udvider samarbejdet og forbedrer forsknings- og innovationssystemer over hele kontinentet. De tre søjler understøtter skabelse og spredning af fremragende viden, forventede resultater, herunder udvidelse af adgangen til forskning, forbedring af den økonomiske mulighed og innovation af samarbejdsprocesser.    

Mission boards vil foreslå og implementere specifikke mål, der vedrører ekspertiseområder, såsom kræftforebyggelse, klimaændringer og madressourcer. Disse forslag tilskynder borgernes engagement til at sikre tilpasning til EU-prioriteter. Den samlede virkning vil bygge bro mellem borgerne og de innovationer, der påvirker deres daglige liv.

Forskere forventer at løse globale udfordringer og forbedre forholdene verden over ved at målrette banebrydende initiativer. Bæredygtige mål vil imødekomme samfundsmæssige behov som beskrevet i forslaget. Regionale innovationer vil også gavne Europas innovationsøkosystemer for at sikre fordele for sine borgere inden for teknologi, økonomi, videnskab og sundhed.

3 + 1 søjler i Horizon Europe

1. Åben videnskab

Denne søjle støtter forskere gennem stipendier, udvekslinger og finansiering af de projekter, der er defineret og drevet af forskere selv. Søjlen fungerer inden for Det Europæiske Forskningsråd, Marie-Skłodowska-Curie-aktioner og forskningsinfrastrukturer.

2. Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne

Denne søjle fremmer direkte forskning relateret til samfundsmæssige udfordringer omkring emner, der bekymrer os dagligt, såsom sundhed, klimaændringer, ren energi, mobilitet, sikkerhed, digital, materialer osv. Til det forsyner Det Fælles Forskningscenter EU med uafhængig videnskabelig dokumentation og teknisk support. Inden for denne søjle og gennem hele programmet skal industriel ledelse blive fremtrædende.

3. Åben innovation

Innovativt Europa er en ny søjle, der har til formål at gøre Europa til en førende leder inden for markedsskabende innovation. Et nyt finansieringsorgan, Det Europæiske Innovationsråd tilbyder en one-stop-shop for højt potentiale og banebrydende teknologier og innovative virksomheder. Søjlen omfatter også aktiviteter fra Det Europæiske Innovationsråd, Europæiske Innovationsøkosystemer og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi.

4. Udvidelse af deltagelse og styrkelse af det europæiske forskningsrum

Den fjerde søjle støtter de europæiske medlemsstater i at udvikle deres nationale forsknings- og innovationskapacitet. Der lægges særlig vægt på at tilskynde lande, der presterer lavere inden for forskning og innovation, til at få succes i Horizon Europe. 

Kan 1st Mile hjælpe mig med ansøgningsprocessen?

Ja, 1st Mile har lang erfaring inden for indsendelse af vindende ansøgninger til Europa-Kommissionens store løsninger med en succesrate på 75% af de indsendte ansøgninger.

1st Mile har ikke strenge kriterier for udvælgelse af projekter, der er berettigede til finansiering, dvs. størrelse, antal ansatte, udviklingsstadium, omsætning, antal tidligere forsøg på at få finansieringen. I stedet vurderer 1st Mile projektet og dets deltagere individuelt, idet der altid tages hensyn til virksomhedens evne til at levere information / input til applikationen. Jo mere virksomheden er i stand til at levere det nødvendige tekniske input, jo lettere bliver det for 1st Mile at få de nødvendige oplysninger til ansøgning.  

Klik her for at læse mere om Horizon Europe-opkald .  

Hvor meget af min tid har 1st Mile brug for at ansøge om finansiering fra Horizon Europe?

Når 1st Mile og det ansøgende selskab starter et samarbejde, bør det ansøgende selskab overveje 3-4 arbejdsuge med engagement. Dette er den nødvendige tid til at få alle de anmodede input, udarbejde firma-CV’er, samle partnere, have møder. 1stMiles tidsforpligtelse afhænger meget af virksomheden; jo lettere det er at samle informationen, det tager mindst mulig tid at afslutte en ansøgning.

Gå ikke glip af de kommende opkald og hold dig opdateret – tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Processing…
Success! You're on the list.