Green Development and Demonstration Program (GUDP)

The Green Development and Demonstration Program (GUDP – Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram is a Denmark-based grant scheme dedicated to solving challenges within the food and agriculture industry.

Næste kommende deadlines:

 • Runde 1 – 2021: 2. marts, kl. 12.00
 • Runde 2 – 2021: 2. september kl.12.00

Hvad er GUDP?

GUDP sigter mod at tackle nogle af de vigtigste udfordringer, som fødevareindustrien og samfundet som helhed står over for. Udfordringerne er at skabe større bæredygtighed og løse nogle af de klima- og miljøproblemer, som samfundet står over for – og samtidig forbedre økonomien, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst og sikre arbejdspladser i Danmark.

Projektideer skal bidrage til at løse de vigtigste udfordringer for den danske fødevare-, landbrugs-, fiskeri- og akvakulturindustri og til de overordnede mål for fødevare-, erhvervs- og miljøpolitikken.

Hvem kan ansøge?

Målgruppen for GUDP-programmet er forskningsinstitutioner, producenter, iværksættere osv. I fødevareindustrien. Dette inkluderer virksomhedsregistrerede personer, virksomheder, brancheorganisationer, foreninger, selvstyrende institutioner og offentlige forskningsinstitutioner, der er registreret i det centrale virksomhedsregister (CVR).

Godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS), brancheorganisationer, foreninger og selvstyrende institutioner betragtes som private virksomheder i forbindelse med tilskud.

Kan ikke-danske projekter gælde?

Programmet retter sig mod dansk-baserede virksomheder, men ansøgningen kan skrives på dansk eller engelsk. Men der er et krav om en kort dansk projektbeskrivelse inForm A.

Hvilke slags projekter understøttes?

Projekter dedikeret til at løse udfordringer inden for fødevare- og landbrugsindustrien og målrettet bæredygtig anvendelse af ressourcer, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, menneskers sundhed og ernæring og fødevarekvalitet.

Projektområder understøttet af GUDP inkluderer:

 • Bæredygtig planteproduktion
 • Husdyr
 • Fiskeri og akvakultur
 • Mere CO2-neutral energiproduktion i landbruget
 • Mere markedsorienteret økologisk produktion
 • Højere produktivitetsvækst
 • Øget værdiskabelse i værdikæden

GUDP understøtter ikke følgende slags projekter:

 • Opbygning af innovationskompetencer
 • Uddannelses- og kursusaktiviteter og lignende
 • Marketing og testmarkedsføring
 • Kollektive, generiske kampagner ( f.eks. Fælles branchekampagner)
 • Særlige innovationsaktiviteter (personale lån)
 • Ren forskning eller rene investeringsprojekter

Hvor meget finansiering kan et projekt ansøge om?

Den samlede GUDP-pool for 2021 er ca. 90 millioner dkk .                                                                                                                 Størrelsen på tilskuddet afhænger af projektformen:                                                                                                                                             – Udviklings- og demonstrationsprojekter med eller uden forskningsaktiviteter: samlet tilskud 0,25-15 millioner dkk (projektvarighed op til 4 år)                                                                                                                                                                                         – Netværksprojekter : tilskud kan dække op til 50 procent. af de støtteberettigede omkostninger. Der kan søges om tilskud til etablering af netværk med en varighed på 1-2 år og med et samlet tilskud på 0,25-2 millioner dkk

Hvad kræves der i ansøgningen, og hvordan kan jeg ansøge?

Ansøgninger sendes til gudp@lbst.dk inden fristen. Ansøgningsskemaerne består af seks formularer:

Bilag A: Hovedansøgningsskema                                                                                                                                                                          Tabel B: Budget og gantt- diagram                                                                                                                                                                  Liste C: Deltagerplan                                                                                                                                                                                             Tillæg D: Forretningsplan                                                                                                                                                                                  Bilag E: Beskrivelse af forskningsandel                                                                                                                                                   Appendiks F: Samarbejdsaftaler til brug i netværksprojekter

GUDP-sekretariatet opfordrer også ansøgere til at deltage i GUDP-informationsmøder, der finder sted 2-4 gange om året og organiseres af GUDP-sekretariatet. Her har du muligheden for at få mere information om GUDP-ordningen samt få svar på de specifikke spørgsmål, du måtte have.

Hvad er evalueringskriterierne?

Projekter evalueres i henhold til fire miljømæssige bæredygtighedsparametre og to økonomiske bæredygtighedsparametre:
 
 • Begrænsning af miljøpåvirkningen af ​​næringsstoffer (N og P), pesticider og drivhusgasser.
 • Bæredygtig ressourceudnyttelse i fødevareproduktion.
 • Forbedring af fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, menneskers sundhed og ernæring.
 • Forbedrede produktionsmetoder, der gavner naturen og miljøet i en bredere forstand. Blide produktionsmetoder inkluderer også forbedret dyrevelfærd for produktionsdyr, herunder bedre sundhed, ernæring, adfærd , fysiologi, frygt og stress.
 • Projektet vil generere økonomiske afkast til fordel for sine deltagere op til tre år efter projektets afslutning.
 • Projektet har et langsigtet økonomisk potentiale inden for sin sektor.

Hvordan fungerer hele evalueringsprocessen?

Når ansøgningen er modtaget, sender GUDP-sekretariatet en kvittering inden for få dage, der bekræfter at have modtaget ansøgningen. GUDP forventer at annoncere tilsagn og afslag inden udgangen af ​​juni 2021. I 2021 vil der blive prioriteret projekter med direkte, målbare klimaeffekter.

 • Hvis bestyrelsen beslutter at finansiere et projekt, modtager ansøgeren et forpligtelsesbrev. Brevet indeholder oplysninger om tilskudets størrelse samt betingelser for forpligtelsen.
 • I projektperioden er projektlederen forpligtet til at underrette GUDP-sekretariatet om projekt- og budgetændringer. Det er især vigtigt her at være opmærksom på, at ændringerne skal godkendes af sekretariatet, før de kan træde i kraft.
 • Ud over at anmode om ændringer er projektlederen også forpligtet til at indsende en årlig statusrapport, hvor projektets fremskridt kan vurderes. Denne årsrapport bruges til at vurdere projektets fremskridt, f.eks. Om projektets milepæle er nået. Projektets fremskridt præsenteres for GUDP’s bestyrelse. Efter projektets afslutning skal projektlederen også aflevere en endelig rapport. Den endelige rapport bruges bl.a. til at vurdere, om projektets effekter realiseres. Skabelonerne til status og endelige rapporter kan findes under fanen “Tidsplaner og instruktioner”.
 • Sekretariatet følger således projektet til døren med fokus på projektforløb, økonomi og kommunikation. Målet er at sikre, at projekterne realiseres som ansøgt, så både miljøet og fødevareindustrien drager fordel af projektets resultater.

Kan 1st Mile hjælpe mig med ansøgningsprocessen?

Ja, 1st Mile har erfaring med at indsende ansøgninger til GUDP-finansieringsprogrammet.

1st Mile har ikke strenge kriterier for udvælgelse af projekter, der er berettigede til finansiering, dvs. størrelse, antal ansatte, udviklingsstadium, omsætning, antal tidligere forsøg på at få finansieringen. I stedet vurderer 1st Mile projektet og dets deltagere individuelt, idet der altid tages hensyn til virksomhedens evne til at levere information / input til applikationen. Jo mere virksomheden er i stand til at levere det nødvendige tekniske input, jo lettere bliver det for 1st Mile at få de nødvendige oplysninger til ansøgning.

Hvor meget af min tid kræver 1st Mile at ansøge om et GUDP-opkald?

Når 1st Mile og det ansøgende selskab starter et samarbejde, bør det ansøgende selskab i gennemsnit overveje 2 arbejdsuge med forpligtelse. Dette er den tid, der kræves for at få alle de ønskede input, udarbejde virksomheds-CV’er, samle partnere, have møder. 1stMiles tidsforpligtelse afhænger meget af virksomheden; jo lettere det er at indsamle oplysningerne, det tager mindst mulig tid at afslutte en ansøgning.

GUDP_Indkaldelse_2021-I

Bliv opdateret til de seneste nyheder og tilmeld dig vores nyhedsbrev .

Processing…
Success! You're on the list.