Eurostars

Eurostars støtter innovative udviklingsprojekter, produktudvikling og anvendelse af eksisterende teknologi i nye SMV-områder. Der skal være mindst to partnere fra to forskellige EU-medlemslande i projektet.

2021 Deadline: 4. februar 2021 (tidligere)

Hvad handler Eurostars om?

Eurostars er et europæisk program for små og mellemstore F & U-virksomheder. Eurostars har et årligt budget på ca. € 55 mio., Forvaltet af EUREKA – et offentligt finansieret mellemstatsligt netværk, der involverer over 40 lande. Programmet samfinansierer specifikt udviklingen af ​​nye produkter og teknologier. Formålet med Eurostars er at styrke europæisk konkurrenceevne, skabe nye arbejdspladser og styrke højteknologiske SMV’ers konkurrenceevne.

Hvem kan ansøge?

Eurostars yder samfinansiering til F & U-aktiviteter. Selvom Eurostars-programmet sigter mod at støtte SMV’er, kan andre enheder (såsom store virksomheder, universiteter og forskningsinstitutter) deltage. Imidlertid yder nogle lande kun finansiering til SMV’er. Efter en vellykket ansøgning modtager partnere: 

  • Et konsortium på i alt 0,5-1,5 mio. € til teknologi og produktudvikling
  • SMV-finansieringssatser på typisk 50-60%

Hvad er de vigtigste kriterier for berettigelse?

Eurostars støtter F & U-projekter med en høj grad af teknologisk udfordring og involverer mindst to partnere.
De vigtigste krav for at være berettiget til støtte fra Eurostars er:

  • Konsortierne skal bestå af mindst to partnere fra to EUREKA-lande. Partnere skal være uafhængige af hinanden og etableret i mindst to forskellige Eurostars-lande. Organisationer fra ethvert andet land kan deltage (som et tredjeland), men kun hvis to Eurostars-lande allerede er med i projektet.   
  • Konsortierne skal ledes som en F & U-udførende SMV: andre SMV’er, forskningsinstitutter, universiteter og store virksomheder kan også deltage. Projektlederen skal dog være en SMV, der udfører F & U fra et Eurostars-land.  
  • Mindst 50% af budgettet skal tildeles SMV’er, der udfører F & U 
  • Produktet / teknologien skal være ny og innovativ
  • Projektet skal resultere i betydelig vækst med hensyn til omsætning og beskæftigelse inden for de deltagende SMV’er 

Med hensyn til Danmark skal danske SMV’er ældre end tre år have en årlig omsætning på 2 mio. Kr. I det seneste regnskabsår ELLER en ekstern kapitalinvestering på mindst 500.000 DKK inden for de seneste tre år. Startups skal indsende en detaljeret forretningsplan med solide oplysninger om salg, forventet omsætning, marked og mulige investorer. 

Er dette opkald et perfekt match til dit projekt? 

Det officielle Eurostars-opkald:

Eurostars_Eligibility_Guidelines