EcoInnovation (MUDP)

MUDP-programmet understøtter udvikling og anvendelse af nye miljømæssige og ressourceeffektive løsninger, der løser miljøudfordringer.

EcoInnovation, også kendt som programmet for miljøteknologisk udvikling og demonstration (MUDP – Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprojekt), søger at sikre et bedre miljø samt at styrke grøn eksport og jobskabelse.

Ansøgningsfrist for 2021: 5. maj 2021

Programmets ambition

Programmets ambition er at styrke og styrke samarbejdet mellem virksomheder, videnbaserede institutioner og partnere i EU inden for miljøteknologi. Baseret på denne ambition har EcoInnovation flere fokustilskudsområder, som er: 

  • Klima
  • Cirkulær økonomi og genbrug
  • Natur og biodiversitet
  • Rent vand og ren luft

MUDP Budget

Denne ordning retter sig mod danske private og offentlige virksomheder, interessenter og institutioner, der arbejder med miljøteknologi. I 2021 er der afsat ca. 140 mio. Kr Til dette formål til støtte for:  

  • Miljø- og ressourcepotentiale.
  • Kommercialisering og forretningspotentiale.
  • Projektets nyhedsværdi, incitamenteffekt og professionel kvalitet.
  • Kvaliteten af ​​projektbeskrivelsen.
  • Bidrag til opfyldelse af FN’s verdensmål, herunder projekter, der falder inden for rammerne af MUDPs fokuspunkter. 

I 2021 ønsker MUDP-bestyrelsen at støtte større og mere strategiske initiativer og er derfor glad for at se ansøgninger til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter i størrelsesordenen 5-10 mio. DKK I-tilskud. Som tidligere er det også muligt at ansøge om tilskud til mindre projekter.    

Klik her for at læse mere om MUDP .