Projektfinansiering

Vi screener jeres projektidé og giver jer et tilbud på at skrive ansøgningen for jer, men kun hvis vi er sikre på, at projektet har et godt match til et program.

Vi benytter ofte en prismodel, hvor en del af betalingen er succesafhængig - vi har med andre ord hånden på kogepladen sammen med jer.

Hvilken værdi bringer 1st Mile til din virksomhed?

  • matcher projektet med det rigtige støtteprogram
  • sammensætter det rigtige konsortium
  • styrer ansøgningsprocessen og sikrer, at formalia bliver opfyldt
  • skriver ansøgningen, der møder kriterierne
  • har ressourcerne og kompetencerne – også helt op til deadline.

Læs mere om de enkelte programmer til højre og check vores referenceliste.

For mere information om vores ydelser inden for ansøgninger kontakt Søren Houmøller på 4044 6714 eller kontakt ham her.