Søren Houmøller

Direktør og ejer
Formulering af ansøgninger
Forretningsudvikling
Projektledelse

Søren har arbejdet med at skabe værdi på innovations- og udviklingsprojekter i mere end 20 år. Han er direktør for og ejer af 1st Mile og arbejder med ansøgninger til støtteprogrammer, ledelse af innovationsprojekter og forretningsudvikling.

 

Før Søren i 2007 etablerede 1st Mile for bringe sin viden om kommercialisering og finansiering af teknologier og koncepter i spil var han direktør for DONG Energys ventureselskab, der investerede i nye energiteknologier med kommercielt sigte. 

Mellem 1992 og 2004 var Søren bl.a. afdelingschef og funktionschef hos FORCE Technology og dk-TEKNIK.

Søren er civilingeniør med speciale i energiteknik fra DTU (1995) og er Executive MBA fra Scandinavian International Management Institute, SIMI (2004) og er certificeret i innovationsledelse fra universitetet i Brighton.

 

Han har bl.a. formuleret de kommercielle kriterier for EUDP-programmet og har været evaluator for programmet på over 100 ansøgninger. Han er evaluator og coach på Horizon 2020-projekter, evaluator for Norges Forskningsråd og har sikret finansiering til projekter under en lang række finansieringskilder gennem de seneste 20 år, herunder EUDP, MUDP, Højteknologifonden, Innovationsfonden, Horizon 2020, Eurostars og Markedsmodningsfonden.

 

Søren er desuden formand for DI Energis Innovations- og Forskningsudvalg, medlem af DTU's Innovationsforum, tilknyttet underviser i venture- og projektfinansiering for master- og MBA-studerende på bl.a. CBS og SDU, samt medlem af VL-gruppe 43.