Søren Houmøller i The New York Times

1st Mile CEO og stifter, Søren Houmøller har udtalt sig til The New York Times i en artikel om den danske regerings grønne besparelser.

Under overskriften "Danmark - et grønt foregangseksempel - skruer ned for investeringerne" (oversat) skriver det ansete The New York Times omkring den danske regerings besparelser på investeringer i forskningsområdet.

Som tidligere beskrevet her på siden er der stor risiko for, at forskningsmiljøet herhjemme kan tage stor skade af de besparelser, som bl.a. Innovationsfonden og EUDP bliver udsat for i finansloven for 2016.

Søren Houmøller udtaler til New York Times:

- Finansieringen har været afgørende for de danske fremskridt inden for clean tech i mange år, og det er uforståeligt, hvorfor det bliver beskåret nu, siger han.

Læs hele artiklen fra The New York Times i boksen til højre.