Regeringen beskærer innovationsfonde, der virker

Regeringen skærer i de fonde, som de danske virksomheder får mest ud af. Dette stiller Søren Houmøller (1st Mile), Lars Aagaard (Dansk Energi) og Charlotte Rønhof (Dansk Industri) sig samstemmende kritiske overfor.

Regeringen har, trods den heftige debat, beskåret mængden af forskningsreserver til ideer og projekter indenfor teknologi og miljø. Men man kan spørge sig selv: ”Er beskæringer på støtteprogrammer, der ellers skal sikre Danmarks teknologiske fremtid, en god ide?”. Dansk Industri (DI) udgav i denne uge en analyse, der netop belyser dette spørgsmål.

DI-analyse: Staten barberer indbringende forskningsfonde

Analysen viser, at Danmark er i gang med at skære på de fonde, som virksomheder får mest ud af. Samtidig med denne fejldisponering, så bevilliger Danmark overordnet set markant mindre end for syv år siden. Beskæringen ses blandt andet fra 2015 til 2016, hvor den statslige forskning er mindsket med 1,4 mia. kr.

Beskæringen går især ud over statslige fonde, som Innovationsfonden, Markedsmodningsfonden og EUDP-programmet, der alle støtter udvikling af ny energiteknologi. Ifølge Charlotte Rønhof, underdirektør i DI, er netop disse fonde vigtige. I en udtalelse på DI’s hjemmeside siger Charlotte Rønhof således:

”Det er et problem, at de statslige fonde bliver beskåret. Det er nogle af de bedste instrumenter til at få meget ud af forskningsinvesteringerne, fordi de er med til at bygge bro mellem ny viden og erhvervslivet”

Og hun uddyber:

”De statslige fonde er baseret på landsdækkende konkurrence om midlerne, hvilket betyder, at kun de bedste projekter får støtte. På den måde er vi med til at sikre, at vi får mest mulig gavn af de offentlige forskningsinvesteringer.”

Beskæringerne betyder hård konkurrence

Færre støttekroner til de statslige fonde vil betyde endnu hårdere konkurrence og derfor vil flere gode ideer ikke se dagens lys. Lars Aagaard fra Dansk Energi stiller spørgsmålstegn til udviklingen i netavisen idag.dk:

"Energiindustrien er en af Danmarks erhvervsstyrker. Vi præsterer en eksport på 70 mia. kr. For at holde niveauet i årene frem kræver det investeringer i forskning og udvikling. Når regeringen siger, at vi skal være en eksportsupermagt på energiområdet, så nytter det ikke at skære mere i energiforskningen".

Selvom det virker absurd, at der skal skæres på en af Danmarks erhvervsstyrker, så frygter Søren Houmøller fra 1st Mile, at bevillingerne til at fremme energiforskning får lov at ligge på det nuværende lave niveau i hvert fald frem til 2020. Til New York Times siger han:

”Denne støtte har vist sig at være medvirkende til udviklingen af Danmark som cleantech-nation i mange år, så det er uforståeligt hvorfor den skal beskæres nu”.

I 2020 har Danmark lovet at tilslutte sig Microsoft- stifterens Bill Gates grønne energifond, der på globalt plan skal fremme forskning i alternative energikilder. I den forbindelse har Danmark mulighed for at få bevillingerne til energiforskning doblet op, hvis Danmark altså selv er villig til at bidrage finansielt.

Læs mere om DI’s analyse her:

http://di.dk/dibusiness/nyheder/Pages/Staten-barberer-indbringende-forskningsfonde.aspx

Læs mere om debatten om beskæringerne på idag.dk:

http://www.idag.dk/article/view/292274/forskning_i_energiteknologi_hardt_ramt_af_besparelser#.WA4G_Du_Xek

Læs artiklen i New York Times:

https://www.nytimes.com/2015/12/06/world/europe/denmark-a-green-energy-leader-slows-pace-of-its-spending.html