Kalender

 • 1. Jun 2018

  InnoBooster investerer i videnbaserede innovationsprojekter fra små og mellemstore virksomheder, iværksættere og...

 • 11. Jun 2018

  Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Natur- og Erhvervsstyrelsen er en erhvervsstøtteordning, der...

 • 14. Aug 2018

  Innovationsfonden investerer i større projekter under udvalgte temaer.

  Der kan søges støttemidler fra 5 til...

 • 13. Sep 2018

  Eurostars er et internationalt forsknings- og udviklingsprogram under EUREKA, der primært er rettet mod...

 • 14. Sep 2018

  Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter udvikling og demonstration af nye innovative...