Hos 1st Mile hilses Energikommissionens anbefalinger velkommen

Energikommissionen anbefaler, at regeringen fordobler bevilliger til forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi, så man når samme niveau som i 2010.

Energikommissionen fremlagde den 24. april 2017 rapporten ”Energikommissionens anbefalinger til fremtidens energipolitik” med en række anbefalinger til de politiske forhandlinger på energiområdet til efteråret. Hos 1st Mile hilses Energikommissionens energipolitiske anbefalinger velkommen, da der lægges op til øget støtte af forskning, udvikling og demonstration.

Energikommissionen anbefaler helt konkret, at midlerne til forskning, udvikling og demonstration skal øges betydeligt til et niveau på 0,8-1,0 mia. kr. pr. år, samt at der skal sikres kontinuitet i indsatsen i hele værdikæden. Hvis regeringen tager imod forslagene vil det betyde, at den danske position som energiteknologisk foregangsland vil kunne fastholdes og udbygges yderligere, hvilket vil gavne dansk vækst, beskæftigelse og eksport.

Anbefalingerne om øget fondsstøtte kommer i kølvandet af en række år, hvor der er blevet bevilliget færre og færre midler til de første og innovative år hos små og mellemstore virksomheder i Danmark. Blandt erhvervslivet og universitetsverden har der længe været megen debat omkring beskæringen af innovationsfonde, der virker. Det har dog været uden den helt store påvirkning af de politiske udspil.

En masse virksomheder med potentiale

Hos 1st Mile har vi tidligere udtalt os om hvordan nedskæringen af offentlige fonde og antallet af danske virksomheder med udviklingspotentiale ikke hænger sammen. Bl.a. har 1st Miles direktør, Søren Houmøller, sagt til Politiken at:

”Der er ingen mangel på kvalificerede projekter, der kan gøre den grønne omstilling til en god forretning for Danmark”

Helt konkret vurderer Søren Houmøller, at der er 10-15 gange så mange egnede projekter, som der er penge til i øjeblikket. Dette medfører, at Danmark måske ikke rammer de projekter, som skal udvikle eller supplere de kendte energiløsninger, som vi har i dag.

På grund af de mange virksomheder med potentiale må budskabet altså være, at regeringen med sindsro kan afsætte de midler, som Energikommissionen anbefaler. Formanden for IDA, Thomas Damkjær Petersen, finder endda anbefalingerne på forskningsområdet uambitiøse og udtaler:

”Vi så gerne, at man postede endnu flere midler i forskning på energiområdet, som er blevet udsultet og underprioriteret de seneste år.”