Horizon 2020 fase 2-projekt til Amminex

Med hjælp fra 1st Mile har Amminex sikret sig 1,9 mio. Euro over to år fra EU's Horizon 2020-program til et projekt, der skal demonstrere, at Amminex kan reducere emissionerne fra køretøjer til et super-lavt niveau. 

Projektets formål er at udvikle og demonstrere, at Amminex' eksisterende ASDS™ teknologi og komponenter til busser og lastbiler også kan anvendes i små og mellemstore motorer i personbiler, lette kommercielle køretøjer og varevogne.

Det overordnede fokus vil være på at dokumentere besparelser i brændstof, CO2 og NO2 reduktioner indenfor gældende og fremtidig lovgivning på området - både i laboratoriemiljø og i reel kørsel på vejen.

Teknologien er allerede testet i bybusser med gode resultater, og målet er at udvikle og optimere teknologien fra "retrofit" til "first-fit" løsninger for personbiler og lette kommercielle biler. Samtidig vil man vise de mulige brændstofbesparelser sammenlignet med AdBlue, den konventionelle NOx reduktionsteknologi, og demonstrere fuld overensstemmelse med de kommende RDE- og Euro 6c-standarder, der bliver implementeret i 2017/18.

Horizon 2020-støtte til mindre virksomhed

Et af de konkrete formål formuleret i Horizon 2020 er at finansiere research, der leder til nye transportteknologier, som kan leve op til det strammere Euro 6 grænser under faktiske kørselsforhold, og samtidig overholder fremtidig lovgivning for CO2-udledning. På længere sigt er visionen at etablere en "super-low emission vehicle standard" med udledningsmål, som er ambisiøst lavere end de nuværende Euro 6. 

Amminex har modtaget finansiering gennem et såkaldte SME (Small Medium Enterprise), som tilgodeser mindre innovative virksomheder med behov for finansiering til produktudvikling.