1st Mile var med, da Danfoss og Grundfos sammen med 4 andre partnere sikrede bevilgede midler for 35 mio. kr. fra Innovationsfonden

Den 7. marts 2017 kan der igen søges om støtte fra Innovationsfondens Grand Solutions.

1st Mile havde i år 2016 succes med at sikre investering til et projekt, som i fremtiden skal forbedre nøgleteknologi til fremtidens energisystem.

Danfoss, Grundfos, Horsodan, Danfysik, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet gik sidste år sammen om et projekt, der skal gøre samfundet mere energieffektivt og løse udfordringer med at integrere vedvarende energi i energisystemer. Det vil man gøre ved hjælp af helt ny teknologi, der kan mere, fylder mindre og er mere robust.

Projekter som dette står overfor store udfordringer, blandt andet tidspres og konkurrence, som gør det nødvendigt med finansiel støtte. Professor Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitet siger således om udfordringerne til universitets hjemmeside:

”Teknologien flytter sig hurtigt takket være fremkomsten af nye materialer. Det er nødvendigt at komme hurtigt på markedet med nye produkter, men det er også vigtigt, at teknologien ikke har for mange fejl. Vi forventer, at vi kan reducere vedligeholdelses- og garantiomkostningerne med 50 procent”.

1st Mile er ekspert i at sikre tilsagn fra Innovationsfonden

1st Mile bidrog til at sikre investeringen i projektet hos Innovationsfonden, da virksomheden har kendskab til fondens processer og kriterier ved udvælgelse af forskning og udvikling.

Samtidig samlede 1st Mile trådene i det store projekt og var garant for helheden i ansøgningen, som senere lagt sammen med endnu et projekt, var en del af succesraten på 12 procent hos Innovationsfonden. Niels Gade, Director of Technology and Innovation hos Danfoss Drives, siger om samarbejdet med 1st Mile:

”1st Mile hjalp os som tovholder i den kritiske ansøgningsfase hen over sommeren, hvor mange er på ferie og koordination mellem mange partnere kan blive svær. Partnerne i projektet er ikke novicer i ansøgningssammenhæng, men vi fandt det værdifuldt at bruge 1st Mile til at udfordre og skærpe vores begrundelser og formuleringer i ansøgningen”.

Projektets samlede budget er 48 mio. kr, hvoraf Innovationsfonden investerer de 35 mio. kr.

Læs Innovationsfondens egen omtale af projektet. Her har projektet 9 partnere, hvilket skyldes, at to indsendte projekter under sagsbehandlingen blev fusioneret til et.