1st Mile skriver fondsansøgninger med succes!

To ud af de fem danske virksomheder, som har modtaget funding fra Horizon 2020 - fase 2 ved april deadline 2017, var skrevet i samarbejde med 1st Mile. Dette tydeliggøre, at 1st Mile er en af de mest succesfulde fundraising virksomheder i Danmark, når det gælder offentlige fonde.

I alt er 69 små og mellemstore virksomheder fra 21 lande blevet udvalgt til at modtage funding ved april runden. Fem af disse virksomheder var fra Danmark, og 1st Mile var forfatter bag to af disse.

De danske virksomheder, som har fået tilsagnet er som følger: Nerve Smart Systems, Advanced Substrate Technologies, Frandsen Industri Holding, 2cureX og Flowsion. 

De første to virksomheder, Nerve Smart Systems og Advanved Substrate Technologoes brugte begge 1st Mile til at skrive deres ansøgning. Dette resulterede i omkring 2,5 millioner euro til begge projekter.

Jeres proces med 1st Mile

Vi screener jeres projektidé og giver jer et tilbud på at skrive ansøgninger for jer, men kun hvis vi er sikre på, at projektet har et godt match til et program.

Processen i detaljer:

  • matcher projektet med det rigtige støtteprogram
  • sammensætter det rigtige konsortium
  • styrer ansøgningsprocessen og sikrer, at formalia bliver opfyldt
  • skriver ansøgningen, der møder kriterierne
  • har ressourcerne og kompetencerne – også helt op til deadline

Kort om Horizon 2020 fase 2-programmet

Horizon 2020 fase 2-programmet er særdeles attraktive, da virksomheder kan søge mellem 500.000 og 2,5 mio. euro. Udover de store støttesummer dækker programmet 70% af de støtteberettigede omkostninger. I nogle tilfælde er det hele 100%.

Hvis du synes, at Horizon 2020 fase 2-programmet passer til jeres projekt, så kontakt endelig 1st Miles CEO Søren Houmøller på tlf. 40446714 og få en vurdering af jeres chancer.