1st Mile sikrer 2,4 mio. euro til Bawat A/S fra EU’s Horizon 2020-program

Bawat A/S

Med hjælp fra 1st Mile gik Bawat igennem nåleøjet og fik sikret sig 2,4 mio. euro fra EU's Horizon 2020-program til et projekt, der skal sikre typegodkendelse fra US Coast Guard til Bawats unikke teknologi til behandling af ballastvand i skibe.

Danske Bawat har udviklet en teknologi, der renser skibes ballastvand, så skibene ikke spreder invasive arter, når de sejler fra et havmiljø til et andet.

Bawats teknologi løser en vigtigt udfordring for rederier verden rundt, da FN’s søfartsorganisation IMO har vedtaget en ballastvandkonvention, som pålægger alle skibe at behandle ballastvandet før udledning. Samtidig imødekommer teknologien et stort problem på verdensplan, da spredning af invasive arter udgør en væsentlig trussel mod biodiversiteten og har alvorlige økonomiske konsekvenser for bl.a. fiskeriet.

Hvordan kommer man igennem nåleøjet ved Horizon 2020 fase 2?

En bevilling fra Horizon 2020 kræver et godt projekt, der har både innovationshøjde, nogle klare effekter og organisationen til at gennemføre det, men det skal også formidles klart.

En Horizon 2020 ansøgning er kompleks og lang, og der kræves derfor en del forarbejde før den egentlige ansøgning er på plads. Samtidig med kompleksisten ved ansøgningen er konkurrencen hård. Erfaring med og kendskab til hvad evaluatorerne hos Horizon 2020 lægger særligt vægt på, kan være det, som gør forskellen.

1st Mile har desuden erfaret, at jo tidligere virksomheder kommer i gang med ansøgningsprocessen, des større bliver sandsynligheden for bevilling. Jo bedre tid til ansøgningen, jo mere gennemarbejdet bliver den.

Bawats CEO, Kim Diederichsen, har efter bevillingen udtalt, at han vil anbefale andre virksomheder at benytte 1st Miles ekspertise i forbindelse med Horizon 2020 ansøgningsarbejde. Det går han således:

"Vi har været meget tilfredse med 1st Mile som rådgiver og forfatter på fondsansøgningen. Vi er ikke i tvivl om, at det er 1st Miles fortjeneste, at vi kom igennem nåleøjet. Hos Bawat vurderede vi, at det var for tidskrævende selv at skrive ansøgningen, og vi ønskede i stedet at bruge interne ressourcer på igangværende projekter. Med 1st Mile som tovholder, rådgiver og forfatter på ansøgningen fik vi konkretiseret processen, og vi kom igennem med en klar og gennemarbejdet ansøgning”.

Hvorfor bør du søge Horizon 2020?

Horizon 2020 fase 2-projektet er særdeles attraktive, da virksomheder kan søge mellem 500.000 og 2,5 mio. euro. Udover de store støttesummer dækker programmet 70% af de støtteberettigede omkostninger. I nogle tilfælde er det hele 100%.

Ønsker du en uforpligtigende samtale om jeres muligheder ved Horizon 2020? Så klik her og udfyld vores kontaktformular ELLER ring på +45 40446714.