1st Mile sikrer 15 mio. kr. til Unibio fra Innovationsfonden

Unibio

I sidste uge klippede Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt snoren til et anlæg, der skal demonstrere Unibios U-Loop-teknologi. Projektets partnere er Unibio, DTU Kemiteknik, DTU Biosustain, Syddansk Universitet, Nordvestjysk andel og Aarhus Universitet.

1st Mile skrev ansøgningen til Innovationsfonden, der har investeret 15 mio. kr. i projektet.

Ændrede kostvaner øger efterspørgslen efter kød på globalt plan

UniBios patenterede U-Loop teknologi omsætter biogas og naturgas til et højkoncentreret proteinprodukt, UniProtein+, som kan erstatte soyamel som proteinkilde i dyrefoder og foder fra afgrøder.

UniProtein+ er mere end tre gange så koncentreret, hvorved foderproduktion kan gøres mere effektiv, billigere og mere bæredygtig, da produktion af soyamel medfører skovrydning i følsomme økosystemer. Gennem optimering af aminosyreprofilen i UniProtein+ kan brugen af antibiotika og udledningen af kvælstof og fosfor desuden reduceres.

Unibio

- Vi står over for en større befolkning globalt hvis spisevaner bliver mere vestligt orienterede. Der bliver spist mere kød, hvilket skaber behov for flere proteiner til dyrefoder i det lange løb. Det betyder at efterspørgelsen og prisen for f.eks. soyaprotein vil stige, og med det prisen på kød, hvis der ikke findes alternativer, sagde Henrik Busch-Larsen ved åbning af demonstrationsanlægget på DTU Kemiteknik.

Bag teknologien ligger over 30 års forskning og test af systemerne. Teknologien kommercialiseres gennem Unibio, der er i gang med at rejse i alt 150 mio. kr., så man kan gøre årtierne på forskergange til en verdensomspændende forretning.