Unibio

Unibio har under mottoet ”Turning fuel into food, not food into fuel” udviklet en effektiv måde at omdanne natur- og metangas til et højkoncentreret proteinprodukt. Ved at omdanne metangas til protein opnås en væsentlig CO₂-reduktion, idet metangassen som spildprodukt normalt blot afbrændes i atmosfæren.

Når proteinet anvendes til dyrefoder til fx svin, erstatter det bl.a. soja og fiskemel. På den måde frigives store mængder landbrugsjord til dyrkning af fødevarer til verdens voksende befolkning, og overfiskning i havene kan reduceres.

1st Mile har hjulpet Unibio A/S med at sikre finansiering til projektet gennem Innovationsfonden.

I slutningen af 2017 forventer Unibio at påbegynde de første fuldskalaanlæg i udlandet, og Unibio vil således sammen med sine samarbejdspartnere som COWI og GEA Process Engineering bidrage til at øge Danmarks eksport af biotek og skabe arbejdspladser i tredjeverdenslande.