Topsoe Fuel Cell

Anbefalinger vedr. strategi for finansiering af F&U projekter

En succesfuld ansøgning til Energinet.dk (35 mio. kr.)