Smart City Kalundborg

I 2011 blev 1st Mile kontaktet af konsortiet bag en ny, ambitiøs Smart Grid-satsning. Med udgangspunkt i Kalundborg Kommune ønskede man at teste og udvikle løsninger, der kan sikre en intelligent brug af energien, så det matcher de store danske ambitioner for vind, sol og biomasse. Med 1st Miles hjælp blev et stærkt partnerskab etableret, og der blev sikret finansiering på 43 mio. kr. fra Energistyrelsens ”Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram” (EUDP) til et demonstrationsprojekt på 100 mio. kr.
 
I energibranchen er der stort fokus på den forventede omstilling af forbrug og produktion af energi i Danmark. I fremtiden vil energiproduktionen i stigende grad komme fra vedvarende energikilder, samtidig med, at forbrugerne vil skifte deres oliefyr ud med elektriske varmepumper og erstatte deres benzinbiler med elbiler. I både energibranchen og fra politisk side er man enige om, at hele energisystemet skal gennemgå en massiv opgradering, så de ændrede vilkår kan imødegås på optimal vis. Og dette skal resultere i udviklingen af intelligente energisystemer.
 
Partnerne bag ”SmartCity Kalundborg”-projektet vil med projektet skabe fremtidens energisystem. Det skal således demonstreres i praksis, hvordan en by kan udnytte energien bedst muligt. Dette skal ske ved at få systemerne, der styrer el, vand, varme, transport og bygninger til at tale sammen. Projektet ”SmartCity Kalundborg” er et pionerprojekt på Smart Grid-området. Det er ikke tidligere set i Danmark, at en større by iværksætter en så massiv satsning på udvikling af fremtidens energisystem, som vil sikre en stabil elforsyning og samtidig hjælpe til at opfylde de nationale energipolitiske og miljømæssige målsætninger.
 
Projektets omdrejningspunkt er etableringen af en teknologisk platform, som vil muliggøre udveksling af informationer mellem slutbrugere, producenter og distributører af energien. På denne måde vil der blive udviklet et energisystem, der hurtigt og automatisk vil være i stand til at reagere på ændringer i efterspørgslen fra slutbrugerne.
 
Seas-NVE spiller som lokalt energiforsyningsselskab en central rolle, og står bag projektet sammen med Kalundborg Kommune, Dansk Energi og Spirae i et konsortium, der har hovedansvaret for at gennemføre EUDP-projektet. Foruden kernepartnerne deltager ABB, CleanCharge, Clever, Danfoss, Gaia Solar, DONG Energy, Gridmanager og Schneider Electric.
 
I forbindelse med udformning af ansøgningen til EUDP koordinerede 1st Mile input fra alle partnerne, kørte arbejdsprocesserne med de mange partnere og skrev ansøgningen, så det matchede kravene fra EUDP. Under høringsfasen, hvor eksterne eksperter udpeget af EUDP-sekretariatet evaluerer ansøgningen, formulerede 1st Mile høringssvaret i samarbejde med de centrale partnere.

Testimonial: 

"1st Mile ydede et meget kompetent bidrag og var yderst engageret som samarbejdspartner, der formåede at løfte en kompleks opgave for konsortiet i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen. Derudover ydede 1st Mile formidabel rådgivning omkring etablering af en platform med væsentlig betydning for alle 12 partneres fremtidige forretning."
Carsten Fosvang, Project Director, SEAS-NVE

Carsten Fosvang, Project Director, SEAS-NVE