SCF Technologies

SCF Technologies A/S har udviklet en teknologi til konvertering af affald og restprodukter til olie.

Herved kan affald og restprodukter bortskaffes på en intelligent måde, samtidig med at der produceres en grøn olie, som kan være med til reducere CO2-udslip ved energiproduktion og transport.

Olien kan umiddelbart anvendes i eksisterende anlæg til produktion af miljøvenlig el og varme, eller den kan videre-raffineres til grønt transport-brændsel.

1st Mile har assisteret SCF Technologies i to omgange.

Først lavede vi en strategisk udredning for at sætte ledelsen i stand til at træffe afgørende beslutninger om hvordan teknologien bedst kunne kommercialiseres.

1st Mile gennemførte en række analyser og beregninger og udpegede mulige forretningsmodeller for SCF Technologies.
Det har medvirket til, at SCF Technologies nu satser primært på anvendelsen af deres teknologi inden for energiindustrien.

I anden omgang har vi fundet finansiering til demonstration af SCFs teknologi i stor skala.

Et fuldskalaanlæg er nødvendigt for at demonstrere overfor mulige kunder, at teknologien er levedygtig, men investeringen beløber sig til et trecifret millionbeløb.

Derfor blev 1st Mile hyret til at finde en egnet strategi til at reducere den økonomiske risiko for SCF. Valget faldt på en to-trins-proces rettet mod EUDP-programmet (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), hvor første trin var et detaljeret forprojekt.

1st Mile skrev ansøgningen, som gav SCF 9 mio. kr. i støtte til dette projekt. Siden har SCF opnået tilsagn om støtte på 40 mio. kr. til andet trin, som er selve bygningen af anlægget.