PSS Energy

PSS Energy er en stærk spiller på markedet for energibesparende løsninger, hvor virksomhedens ekspertise på området for spændingsregulering har sparet adskillige institutioner og virksomheder mange penge på elregningen. I 2012 blev 1st Mile kontaktet af PSS Energy, som ønskede hjælp til udarbejdelse af en ansøgning til EUDP-programmet under Energistyrelsen. Resultatet blev et tilsagn om støtte på kr. 7,5 mio. til et udviklings- og demonstrationsprojekt med et samlet budget på kr. 14 mio.
 
Hos PSS Energy i Ballerup har man en succesfuld forretning, der hjælper institutioner og virksomheder med at spare på elregningen. Ved at reducere den spænding, der sendes ind i en bygning og samtidig eliminere tomgangsforbrug, som genereres af f.eks. computere og kopimaskiner på standby, kan elforbruget reduceres med op til 35%. Med afsæt i de erfaringer, som PSS Energy har fået med reduktion af elforbruget, kunne virksomheden se muligheder i at modificere teknikken, så den kunne integreres med en husstands elmåler, og således hjælpe private husholdninger til at spare på strømmen – til glæde for både husstandens indbyggere og den lokale elforsyning. Kravet for succes hos husstande er en langt lavere enhedspris, simplere installation og drift og en markant mindre størrelse, som kun kan nås gennem udvikling af ny teknologi.
 
Med hjælp fra 1st Mile blev en ansøgning udarbejdet til EUDP-programmet, så PSS Energy kunne få økonomisk støtte til at udvikle og teste to nye løsninger, som tilsammen vil gøre en stor forskel for det stadigt mere belastede el-net i Danmark. I øjeblikket betyder den knappe kapacitet i el-nettet at leverandørerne af el skruer op for spændingen i systemet for at imødekomme efterspørgslen. Derfor kan spændingen i stikkontakterne i private hjem være op til 253V for at dække kundernes behov. En så høj spænding har en uheldig indvirkning på både husstandens økonomi og levetiden for de tekniske apparater i huset, som f.eks. computere, TV og hårde hvidevarer.
 
Løsningen til private husholdninger har fået navnet DVC (Digital Voltage Control), og det ventes, at husstande med DVC vil kunne reducere deres elforbrug med 6-20%. På samme måde som i virksomheder og offentlige bygninger, vil DVCen reducere den spænding, der sendes ind i de respektive husstande, så både elforbruget falder, og husstandens elektriske apparater opnår en højere levealder.
 
Den anden løsning, som PSS Energy ønsker at udvikle, er en såkaldt 10/04 VOU (Voltage Optimisation Unit), der også er omfattet af projektet. Denne enhed indbygges i en transformatorstation, hvor den medvirker til at regulere og stabilisere den spænding, der sendes ud i det område, som dækkes af stationen. Dette giver elselskaberne mulighed for at overvåge spændingsniveauet i el-nettet og gør dem i stand til at regulere spændingen og udbalancere transformerstationens tre faser, hvorved el-leverancen optimeres. Slutteligt giver den mulighed for at kontrollere, og i nødstilfælde lukke af, for elforbruget.
 
PSS Energy forventer, at de to nye løsninger vil komme på markedet i begyndelsen af 2015.