Nordic Energy Group

1st Mile har sikret Nordic Energy Group finansiering til udvikling af selskabets tagintegrerede solfangere. Projektet benyttes som case af EUDP- programmet som eksempel på hvordan mindre selskaber kan samarbejde med universiteter og derved bringe nye teknologier til markedet.

Situationen:

Nordic Energy Group har erfaret, at den væsentligste årsag til at husejere fravælger solfangere er æstetikken: Man vil ikke acceptere en flad kasse klasket oven på taget. Derfor har Nordic Energy Group udtænkt og patenteret en ny type solfanger, som er integreret i taget. Det unikke ved den tagprofilintegrerede solfanger er, at transmissionslaget over absorberdelen følger tagmaterialet.
Men ingen kunder ønsker at købe en uafprøvet teknologi, så Nordic Energy Group må udvikle, demonstrere og teste et antal tagintegrerede solfangere for at kunne nå markedet og kom til 1st Mile for at finde en løsning.

Løsningen:

På baggrund af oplysningerne fra Nordic Energi Group vurderede 1st Mile, at udviklingen og afprøvningen af den nye type solfanger kunne opnå støtte fra det danske EUDP-program (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram). Søren Houmøller fra 1st Mile kender programmet godt og har tidligere evalueret ca. 75 ansøgninger til programmet som eksternt ekspert til EUDP-sekretariatet.
Via møder, telefonsamtaler og email-korrespondance modtog 1st Mile detaljerede oplysninger om teknologien og udviklingsbehovene fra Nordic Energy Group og skrev på den baggrund et udkast til en ansøgning, som herefter blev sendt til Nordic Energy Group.
Ansøgningen blev indsendt til EUDP-programmet i september 2009.

Resultater:

Efter behandling hos EUDP modtog Nordic Energy Group tilsagn til projektet lige før jul 2009.
Med projektet er det muligt at udvikle og teste den nye solfangertyper, så danske og internationale kunder kan se teknologien i sikker drift. Endvidere opnår Nordic Energy Group en dyb indsigt i solfangerens virkningsgrad og performance, som vil blive brugt som dokumentation.
 

Testimonial: 

I Nordic Energy Group arbejder vi med udvikling af nye energiløsninger. De mange løsninger medfører omfattende udviklingsomkostninger og et stort behov for dokumentation, hvorfor vi søgte muligheder for at opnå støtte fra de forskellige programmer der er oprettet til at hjælpe danske virksomheder med at markedsmodne nye produkter. I den forbindelse fik vi en anbefaling om at kontakte Søren Houmøller, der har stor viden om de forskellige programmer. Vi havde et meget fint og struktureret forløb, hvor vi via møder og korrespondance fik informeret Søren Houmøller om vore ideer. Søren Houmøller tog herefter bolden og fik udarbejdet et udkast til en ansøgning til EUDP programmet. Dette udkast blev bearbejdet via samtaler imellem os, hvorefter den færdige version blev udarbejdet. Det er et omfattende arbejde der ligger bag en EUDP ansøgning, hvorfor Søren Houmøllers assistance har haft meget stor betydning for, at vi kom igennem nåleøjet og fik en stor bevilling fra EUDP til det fortsatte arbejde med at udvikle og markedsmodne vore tagintegrerede solfangere. Jeg kan derfor kun opfordre andre potentielle EUDP ansøgere til rådføre sig med Søren Houmøller, der har udvist stor professionalisme i arbejdet og har en omfattende viden om de forskellige støttemuligheder". Flemming Lund, Adm. direktør, Nordic Energy Group

Flemming Lund, Adm. direktør, Nordic Energy Group