Inmold A/S

1st Mile har sikret støtte fra EU Horizon 2020 SMV-program til Inmold A/S. 1st Mile skrev ansøgningen, der gik gennem nåleøjet.

På et indledende møde konkluderede vi, at Inmold og deres teknologi ville passe godt med NMP-25-2014-1: “Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs”. Vi modtog oplysninger om teknologien og virksomheden fra Inmold og begyndte at skrive ansøgningen. På møder med Inmold drøftede vi deres business case og fik etableret et klart billede af fordelene ved teknologien, den smerte den kan tage væk og forretningsmodellen for at gøre det. Ansøgningen blev scoret højt af EU evaluatorer og finansiering blev tildelt i august 2014 for et fase 1-projekt.

Interpol vurderer, at mere end en million mennesker dør hvert år som følge af forfalskede lægemidler. Det anslås, at 700.000 mennesker dør hvert år alene i Afrika som ofre for falsk malaria- og tuberkulosemedicin.

De hologrammer, som Inmold er i stand til at producere, kan sikre ægtheden af ​​lægemidler med mærkater med hologrammer, som ikke kan kopieres. Inmold er i stand til at masseproducere hologrammer baseret på en ny nanostruktur og proces, der er mindst 100 gange hurtigere og 10 - 10.000 gange billigere end den nuværende state-of-the-art.

Der findes tilsvarende trusler i fødevareindustrien. Ved den kinesiske melaninskandale blev 53.000 børn indlagt efter at have drukket mælk tilført melanin, der forårsagede mindst 4 dødsfald. Dette udgør ikke kun en alvorlig sundhedsrisiko, men også en forretningsmæssig risiko for mejerier, hvis brands er truet.

I løbet af projektet vil der blive produceret en global markedsanalyse for pharmaindustrien og fødevareindustrien og prototypen vil blive tilpasset de specifikke behov hos identificerede kunder.

EU-kommissionen modtog 2.666 projektforslag og gav støtte til 155 af dem. De 4 af disse var fra Danmark og 1st Mile skrev de 2.