Dansk Energi

En succesfuld ansøgning til Energinet.dk funding (65 mio. kr.)