CenSec

1st Mile hjalp i 2013 CenSec (Center for Defence, Space and Security), Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet, Force Technology og Alexandra Instituttet med at skrive en ansøgning til Innovationsnetværk under Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) under Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Formålet med Innovationsnetværket for Produktion er, at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik på at forbedre Danmarks konkurrenceevne, og sikre blivende arbejdspladser.
 
Partnerne i Innovationsnetværket har særlige kompetencer og internationale netværk inden for en række fagområder, som kan styrke Danmarks produktionsvirksomheder.

Kompetencerne er funderet i danske styrkepositioner, hvor der gælder ekstraordinære høje kvalitets- og managementkrav eksempelvis rum-, forsvars- og jernbaneteknologi.

Fælles for områderne er, at der er en nultolerance overfor fejl. Dette miljø og disse ekstraordinære høje kvalitetskrav oparbejder viden og kompetencer, der er relevante for virksomheder, små som store, med højværdiproduktion eller som benytter avancerede produktionsteknologier og/eller processer - herefter højværdi produktionsvirksomheder.