Amminex

I Søborg i udkanten af København bor i stilhed Danmarks måske bedste bud på et nyt, grønt dansk industrieventur.

1st Mile har haft fornøjelsen af at assistere Amminex med at sikre en kontinuert forsknings- og udviklingsindsats via en succesfuld ansøgning til EUDP-programmet i 2011.

Amminex fik et tilsagn på 9,425 mio. kr. til udvikling og demonstration af kritiske elementer af deres teknologi.

I 2015 sikrede 1st Mile Amminex 1,9 mio. Euro over to år fra EU's Horizon 2020-program til et projekt, der skal demonstrere, at Amminex kan reducere emissionerne fra køretøjer til et super-lavt niveau. 

Testimonial: 

1st Mile har med succes hjulpet os med ansøgninger på tilsammen ca. 30 mio. kr til EU Horizon 2020 og EUDP-programmerne.

Ulrich Quaade, Head of R&D, Amminex