Abeo A/S

Abeo er en ung virksomhed med stærke kompetencer inden for super-lette betonkonstruktioner. I 2011 henvendte virksomheden sig til 1st Mile, fordi man ønskede at udvikle og teste et nyt såkaldt perlekæde-koncept til konstruktion af eksempelvist motorvejsbroer. 1st Mile hjalp med at knytte de rette partnere til projektet og skrive ansøgningen til Højteknologifonden.

Resultatet blev et tilsagn om støtte på 9,9 mio. kr. til det tre-årige projekt med et samlet budget på 18,6 mio.

Da Abeo kontaktede 1st Mile var det med ønsket om at få assistance til at formulere en ansøgning til EUDP-programmet. Efter at have sat os grundigt ind i teknologien og Abeos mål, anbefalede vi i stedet Abeo at rette ansøgningen mod Højteknologifonden.
Hos Abeo ved man meget om super-lette betonkonstruktioner, og denne viden ønskede virksomheden at omsætte til udvikling af et nyt brokoncept. Når eksempelvis en motorvejsbro skal anlægges, tager det ofte lang tid, og anlægsarbejdet kan være til stor gene for den berørte trafik.

Med udgangspunkt i Abeos ekspertviden og patenter på hhv. letbeton og den særlige perlekædearmering, kunne man i virksomheden se muligheder i udviklingen af et brokoncept, hvor en betonbro kunne rejses hurtigt og med så få gener til følge for de parter, der ville blive berørt at anlægsarbejdet.

Abeos patenterede Super Light Structures (SLS) er betonelementer, som konstrueres med en kerne af stærk beton omgivet af letbeton. Denne særlige konstruktionsmetode giver markedets letteste – og på samme tid meget holdbare – elementer
Perlekædearmeringen til brokonstruktion består af SLS-elementer af forskellig form, som trækkes på en line, hvorefter hele ”perlekæden” løftes på plads. Det betyder, at en stor del af konstruktionsarbejdet er udført, allerede når broen når sit bestemmelsessted. Dette koncept ventes at revolutionere traditionelt brobyggeri, hvor konstruktionsprocessen ofte er markant længere på grund af støbning on-site.

Forskning og DTU-beregninger har anskueliggjort, at Abeo med SLS og perlekædearmering vil adskille sig fra traditionelle konstruktionsmetoder ved at give mulighed for at bygge broer på markant kortere tid, og med forbedret holdbarhed. Samtidig forventes det, at byggeteknikken vil medføre besparelser på op til 50% på materialer, energi og CO2. Dette vil resultere i en halvering af den endelige kostpris på selve broen samt mulighed for nye arkitektoniske udtryk.

Testimonial: 

Vi oplevede 1st Mile som en yderst kompetent og engageret samarbejdspartner, der formåede at løfte en stor opgave for os i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen. Derudover ydede 1st Mile også formidabel vejledning i struktureringen af det optimale projekt, hvilket alle i konsortiet efter projektstart fortsat nyder godt af. "

Peter Hertz, COO, Abeo

Peter Hertz, COO, Abeo