Tips og tricks

Næsten alle støtteprogrammer efterspørger innovationshøjde, resultater og evne til at eksekvere. Med andre ord: Et projekt skal indeholde noget nyt og innovativt, det skal medføre klare og tydelige effekter og ansøgerne demonstrere, at de har evnen til at eksekvere projektet. Fokuser på disse fire dimensioner:

  • Teknologi og innovation – Afhængigt af hvilket støtteprogram I har valgt, skal jeres projekt have innovationshøjde og/eller et klart demonstrationsbehov. Redegør tydeligt for det ønskede slutresultat.
  • Markedspotentiale - I skal redegøre for, at der er et åbenlyst internationalt markedspotentiale og have en overbevisende plan for, hvordan I får en del af dette marked. Vær realistiske.
  • Projektorganisation – Det er vigtigt, at I har de rigtige partnere med i projektet, og at alle partnere har en klar rolle i projektet. Det er også vigtigt, at der er den rette balance mellem de faglige kompetencer så som forskningsmæssige, markedsmæssige og ledelsesmæssige.
  • Projektplan – I skal have udarbejdet en detaljeret projektplan. Der skal være et projektbudget, som indeholder de forventede omkostninger for hver partner. Det er essentielt, at I får struktureret projektet fra start med tydelige arbejdspakker (delopgaver) med detaljeret indhold og delmål. I vil nyde godt at dette arbejde ved projektopstart.

Ansøgningen skal:

  • Være fokuseret, præcis og ambitiøs
  • Fortælle hvad I kan i dag og hvad I skal opnå med dette projekt
  • Vise det forretningsmæssige potentiale i projektet, ikke kun generelt, men også hvor stor en bid I kan få af kagen, hvis I lykkes
  • Demonstrere kvalificeret projektledelse