Oversigt

 • Næste deadline:

  14. Aug 2018

  Den Danske Maritime Fond

  Formålet med Den Maritime Fond er at styrke og udvikle den danske skibsfart og værftindustrien med henblik på at skabe nye arbejdspladser og styrke branchens virksomheder.

  >>>
  Søgefrekvens: 4 gange om året
 • Næste deadline:

  14. Aug 2018

  Innovationsfonden: Grand Solutions

  Innovationsfonden investerer i større projekter under udvalgte temaer.

  Der kan søges støttemidler fra 5 til 30 mio. kr.

  >>>
  Søgefrekvens: Halvårligt
 • Næste deadline:

  5. Sep 2018

  Horizon 2020 SME Instrument - fase 1

  Horizon 2020 fase 1 funding er rettet mod innovative små- og mellemstore virksomheder (SMV), der har en god ide, men mangler finansiering til test af levedygtigheden af ideen.

  Der kan søges støttemidler for € 50.000.

  >>>
  Søgefrekvens: 4 gange om året
 • Næste deadline:

  7. Sep 2018

  Energistyrelsen: EUDP

  Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter udvikling og demonstration af nye innovative energiteknologier.

  Der er afsat 170 mio. kr. til at støtte af teknologiprojekter.

  >>>
  Søgefrekvens: Årligt
 • Næste deadline:

  13. Sep 2018

  Eurostars

  Eurostars er et internationalt forsknings- og udviklingsprogram under EUREKA, der primært er rettet mod forskningsintensitiv SMV'er i Europa.

  Der kan i alt søges op til 2,25 mio. kr.

  >>>
  Søgefrekvens: Halvårligt
 • Næste deadline:

  10. Okt 2018

  Horizon 2020 SME Instrument - fase 2

  Horizon 2020's fase 2 funding er rettet mod innovative små- og mellemstore virksomheder (SMV), som mangler den fornødne kapital til at overvinde de klassiske huller i offentlig og privat finansiering.

  Der kan søges støttemidler mellem €500.000 til 2,5 mio.

  >>>
  Søgefrekvens: 4 gange om året
 • Næste deadline:

  1. Dec 2018

  Innovationsfonden: InnoBooster

  InnoBooster investerer i videnbaserede innovationsprojekter fra små og mellemstore virksomheder, iværksættere og forskere.

  Der kan søges midler fra 50.000 til 5 mio. kr.

  >>>
  Søgefrekvens: Løbende