Markedsmodningsfonden

Hvem kan søge hos Markedsmodningsfonden?

Markedsmodningsfonden giver tilskud til innovative produkter/serviceydelser inden for områder med særlige styrker og potentialer.

Du kan søge om tilskud til at teste, om din prototype eller serviceydelse fungerer i et realistisk miljø hos potentielle kunder, samt tilpasning af prototypen, så løsningens kommercielle muligheder på markedet bliver styrket.

Hvor meget kan man få i støtte fra Markedsmodningsmoden?

Der kan søges støttemidler fra 1,5 til 5 mio. kr.

Tilskuddets størrelse afhænger af virksomhedens størrelse og samarbejdskreds, se evt. uddybende i Vejledning til ansøgningsskema for test og tilpasning. Projektets samlede budget skal være på mindst 3 mio. kr.

Hvornår kan der søges?

Ansøgningsfristen er 11. april 2018 kl. 12.00.

Hvad er kriterierne for tilsagn?

Markedsmodnindsfonden oprerer med fem tildelingskriterier:

  1. Nyhedsværdi i form af nyskabende produkter/serviceydelser, der adskiller sig fra eksisterende produkter/serviceydelser på det globale marked.
  2. Marked og forretningsmodel. Produkter/serviceydelserne skal have et stort kommercielt potentiale, der kan realiseres og skabe god forretning.
  3. Kompetencer og relevant samarbejdskreds. Projektet skal have de relevante kompetencer og samarbejdspartnere i forhold til at udvikle, teste, producere og kommercialisere de nye produkter/serviceydelser.
  4. Vækst- og beskæftigelseseffekter. Kommercialiseringen af de produkter/serviceydelser, der ydes tilskud til, skal bidrage til skabelsen af størst mulig vækst og beskæftigelse i den private sektor via en klar vækststrategi.
  5. Tilskyndelseseffekt. Støtten skal igangsætte økonomiske aktiviteter, som ikke ville være opnået, hvis støtten ikke blev tildelt. For store virksomheder lægges herudover vægt på, at mulighederne for at gennemføre projektet med og uden støtte er analyseret, og at der dokumenteres en væsentlig forøgelse af projektets størrelse/omfang eller en væsentligt hurtigere gennemførelse af projektet

Tidligere ansøgninger:

1st Mile har skrevet succesfulde ansøgninger for bl.a. Achoo APS, som via deres Influencer Platform, som er et markedsføringsredskab, indsamler og analysere aktivitet på ’influencer kanaler’ som blogs, Instagram, Twitter og Youtube. Projektbudget 7,5 mio. kr.

NB. Vær opmærksom på, at Markedsmodningsfonden ikke giver tilskud til projekter, der vedrører forskning, demonstration, udvikling af lægemidler og naturmedicin eller finansielle tjenesteydelser.

Ønsker du en uforpligtigende samtale om jeres muligheder? Så klik her og udfyld vores kontaktformular ELLER ring på +45 40446714.

Søgefrekvens: 
Halvårligt
Se også: