Markedsmodningsfonden

Formål:

Markedsmodningsfonden giver tilskud til innovative produkter/serviceydelser inden for områder med særlige styrker og potentialer.

Du kan søge om tilskud til at teste, om din prototype eller serviceydelse fungerer i et realistisk miljø hos potentielle kunder, samt tilpasning af prototypen, så løsningens kommercielle muligheder på markedet bliver styrket.

 

Markedsmodnindsfonden oprerer med 5 tildelingskriterier:

  1. Nyhedsværdi i form af nyskabende produkter/serviceydelser, der adskiller sig fra eksisterende produkter/serviceydelser på det globale marked.
  2. Marked og forretningsmodel. Produkter/serviceydelserne skal have et stort kommercielt potentiale, der kan realiseres og skabe god forretning.
  3. Kompetencer og relevant samarbejdskreds. Projektet skal have de relevante kompetencer og samarbejdspartnere i forhold til at udvikle, teste, producere og kommercialisere de nye produkter/serviceydelser.
  4. Vækst- og beskæftigelseseffekter. Kommercialiseringen af de produkter/serviceydelser, der ydes tilskud til, skal bidrage til skabelsen af størst mulig vækst og beskæftigelse i den private sektor via en klar vækststrategi.
  5. Tilskyndelseseffekt. Støtten skal igangsætte økonomiske aktiviteter, som ikke ville være opnået, hvis støtten ikke blev tildelt. For store virksomheder lægges herudover vægt på, at mulighederne for at gennemføre projektet med og uden støtte er analyseret, og at der dokumenteres en væsentlig forøgelse af projektets størrelse/omfang eller en væsentligt hurtigere gennemførelse af projektet

 

Pulje:

  •  Samlet pulje i 2017 er 25 mio. kr.

Tilskuddets størrelse afhænger af virksomhedens størrelse og samarbejdskreds, se uddybende i Vejledning til ansøgningsskema for test og tilpasning. Projektets samlede budget skal være på mindst 3 mio. kr.

 

Ansøgningsfrist:

  • Præscreening senest den 7. april og herefter ansøgningsfrist den 18. april.

 

1st Mile har skrevet succesfulde ansøgninger for bl.a. Achoo APS, som via deres Influencer Platform, som er et markedsføringsredskab, indsamler og analysere aktivitet på ’influencer kanaler’ som blogs, Instagram, Twitter og Youtube. Projektbudget 7,5 mio. kr.

NB. Vær opmærksom på, at Markedsmodningsfonden ikke giver tilskud til projekter, der vedrører forskning, demonstration, udvikling af lægemidler og naturmedicin eller finansielle tjenesteydelser.

 

Søgefrekvens: 
Halvårligt
Se også: