Innovationsfonden: InnoBooster

Formål:

Gennem InnoBooster yder Innovationsfonden støtte til nyskabende idéer; som en ny service, et produkt som ikke allerede findes på markedet - eller nye processer, der kan være med til at styrke virksomheden. Innovationsfonden investerer i små og mellemstore virksomheder for at skabe vækst og arbejdspladser. 

Har I en god idé, og kan I beskrive den og jeres udviklingsplan? Hvis det er tilfældet, så kan 1st Mile hjælpe jer med at søge om midler til at samarbejde med vidensinstitutioner og ansætte højtuddannede.

 

Pulje:

Der kan søges midler fra 50.000 kr. til 5 mio. kr.

 

Ansøgningsfrist:

  • Innobooster kan søges løbende i løbet af året. Dog er der følgende ansøgningspauser:
    • Sommer: 1. juni til 15. august 
    • Vinter: 1. december til 15. januar
Næste deadline: 
1. Dec 2017
Søgefrekvens: 
Løbende
Se også: