Innovationsfonden: Åbent Opslag 2017

Hvem kan søge hos Innovationsfondens åbne opslag?

Formålet med Innovationsfondens "åbent opslag" er at investere i projekter med stort vækstpotentiale. Der er afsat 130 mio. kr., som gives til projekter af 2 til 5 års varighed. Med midlerne ønskes der især at støtte projekter i grænsefladerne mellem Innovationsfondens normale fagområder. Det er desuden muligt for nye fagområdet at komme i betragtning til midlerne.

Det vil sige, at projekter som tidligere har kunne modtage har endnu en chance for at søge. Samtidig er der kommet en mulighed for de virksomheder, som ikke falder ind under de almindelige kategorier her. Derudover ønsker Innovationsfoden fremragende og inspirerende projekter, der gerne må have en betydelig risiko og tilsvarende stort potentiale for værdiskabelse.

Specifikt for 2018 deadline:

Der investeres på alle trin af værdikæden. Dvs. fra strategisk forskning til de sidste justeringer før en succesfuld introduktion kan igangsættes. Innovationsfonden er også positiv over for projekter med fokus på øget produktivitet inden for f.eks. administrations-, service- og finansfag. Mulighederne ved denne fond er altså mange!

Overordnede vurderingskriterier:

Selvom mulighederne er mange, så stilles der alligevel høje krav. Især værdiskabelse er vigtigt.

Værdiskabelse forstås bredt som aktiviteter, der leder til øget vækst og beskæftigelse gennem f.eks. udvikling af nye produkter og services, nye permanente arbejdspladser, øget produktivitet, færre samfundsomkostninger, reduceret ressourceforbrug eller reduceret miljøbelastning samt løsning af samfundsproblemer.

Hvis ikke værdiskabelsen er klart beskrevet på såvel dansk som international plan, så vil projektet ikke komme i betragtning.

Hvornår kan der søges?

Det åbne opslag har i 2018 ansøgningsfrist den 14. august. 

Ønsker du en uforpligtigende samtale om jeres muligheder? Så klik her og udfyld vores kontaktformular ELLER ring på +45 40446714.

Deadlines: 
14. Aug 2018
Se også: