Innovationsfonden: Åbent Opslag 2017

Formål:

Formålet med Innovationsfondens "åbent opslag" er at investere i projekter med stort vækstpotentiale. Der er afsat 130 mio. kr., som gives til projekter af 2 til 5 års varighed. Med midlerne ønskes der især at støtte projekter i grænsefladerne mellem Innovationsfondens normale fagområder. Det er desuden muligt for nye fagområdet at komme i betragtning til midlerne.

Innovationsfoden ønsker excellente og inspirerende projekter, der gerne må have en betydelig risiko og tilsvarende stort potentiale for værdiskabelse.

Åbent Opslag - Temaerne for 2017:

Der investeres på alle trin af værdikæden. Dvs. fra strategisk forskning til de sidste justeringer før en succesfuld introduktion kan igangsættes. Innovationsfonden er også positiv over for projekter med fokus på øget produktivitet inden for f.eks. administrations-, service- og finansfag.

Mulighederne ved denne fond er mange!

Overordnede vurderingskriterier:

Selvom mulighederne er mange, så stilles der alligevel høje krav. Især værdiskabelse er vigtigt.

Værdiskabelse forstås bredt som aktiviteter, der leder til øget vækst og beskæftigelse gennem f.eks. udvikling af nye produkter og services, nye permanente arbejdspladser, øget produktivitet, færre samfundsomkostninger, reduceret ressourceforbrug eller reduceret miljøbelastning samt løsning af samfundsproblemer.

Hvis ikke værdiskabelsen er klart beskrevet på såvel dansk som international plan, så vil projektet ikke komme i betragtning.

Ansøgningsfrister i 2017:

Det åbne opslag har ansøgningsfrist den 13. juni, så kontakt os i dag og lad os skrive jeres projekt ind i rammerne for fondens kriterier.

Se også: