Horizon 2020 SME Instrument - Søger du hjælp?

 

Søger du hjælp til formulering af jeres Horizon 2020 ansøgning?

At skrive en ansøgning til Horizon 2020 er svært. Ansøgningen skal være lang og måles på mange forskellige parametre. Hvis ikke casen er helt skarp og svarer på det, som evaluatorerne i EU beder om, så kommer den ikke i betragtning til støttemidlerne. Det er her 1st Mile kommer ind i billedet og kan styrke jeres position i konkurrencen!

Vi mødes med jer og gennemgår ideen bag jeres virksomhed. Herefter skiller vi det hele ad; Vi stiller de nødvendige spørgsmål og styrker projektet, der hvor det giver de sidste 10%. Det er ofte denne proces, som gør det muligt at få tilsagn.

Hos 1st Mile har vi sammensat et stærkt team, hvor der er teknisk og kommerciel viden bag. Samtidig har vi mere end 10 års erfaring med formulering af offentlige investeringsansøgninger, hvilket kan gavne jeres ansøgning.

 

Hvorfor er Horizon 2020 et godt støtteprogram?

Horizon 2020 ansøgninger er aldeles attraktive, da der kan søges mellem 500.000 til 2,5 mio. euro med en støtteprocent der dækker fra 70% og op efter.

 

Hvorfor vælger virksomheder 1st Mile? 

Her er to eksempler på referencer, som vi har modtaget af tilfredse kunder efter ansøgningsproces:

Niels Gade, Director of Technology and Innovation hos Danfoss Drives, om samarbejdet med 1st Mile:

”1st Mile hjalp os som tovholder i den kritiske ansøgningsfase hen over sommeren, hvor mange er på ferie og koordination mellem mange partnere kan blive svær. Partnerne i projektet er ikke novicer i ansøgningssammenhæng, men vi fandt det værdifuldt at bruge 1st Mile til at udfordre og skærpe vores begrundelser og formuleringer i ansøgningen”.

Sune Alstrup Johansen, der er stifter af og direktør for The Eye Tribe, om ansøgningsprocessen efter succesen:

”Succes når man søger de store fonde om støtte, er i meget høj grad afhængig af, at man kender rammerne og praksis rigtigt godt. 1st Mile er helt unikke, da de har tilbundsgående erfaring og høj succesrate med netop denne type ansøgninger. Uden den meget professionelle og intensive indsats fra 1st Mile tror jeg ikke, vi havde stået med et godkendt projekt i dag.”

 

Ansøgningsfrister:

  • Den 18. oktober

 

Hvad er Horizon 2020?

Horizon 2020 er navnet på EU's forsknings- og innovationsprogram, som i årene 2014 til 2020 uddeler 525 milliarder kroner til forskning og innovation. Pengene kan søges af forskere, erhvervsfolk, iværksættere og offentlige institutioner. Horizon 2020 er ligeledes et tværvidenskabeligt forsknings- og innovationsprogram.

Det er en god idé at orientere sig bredt inden for de forsknings- og innovationsemner, som EU indkalder projektansøgninger til. Jeres faglighed kan passe ind forskellige steder i Horizon 2020, i forskellige typer af projekter og sammen med faggrupper, der ikke nødvendigvis ligger tæt på jeres felt.

Hvis du er i tvivl om hvordan jeres projekt passer bedst og hvad der skal til for at komme i betragtning, så kontakt 1st Mile på telefon 40446714.

Næste deadline: 
18. Okt 2017
Søgefrekvens: 
4 gange om året