Horizon 2020 SME Instrument - fase 1

Formål:

Horizon 2020's fase 1 funding, ide til koncept, er rettet mod innovative små- og mellemstore virksomheder (SMV'er), der har en god ide, men mangler finansiering til test af levedygtigheden af jeres ide. Der kan søges støttemidler for € 50.000 og gives indenfor tre søjler: Samfundsmæssige udfordringer, industrielt lederskab og videnskab i verdensklasse.

Kontakt 1st Mile, hvis du er i tvivl om hvordan jeres projekt passer bedst og hvad der skal til for at komme i betragtning.

 

Deadlines:

  • Den 3. maj
  • Den 6. september
  • Den 8. november

 

Kort om Horizon 2020:

Horizon 2020 er navnet på EU's forsknings- og innovationsprogram, som i årene 2014 til 2020 uddeler 525 milliarder kroner til forskning og innovation. Pengene kan søges af forskere, erhvervsfolk, iværksættere og offentlige institutioner. Horizon 2020 er ligeledes et tværvidenskabeligt forsknings- og innovationsprogram.

Det er en god idé at orientere sig bredt inden for de forsknings- og innovationsemner, som EU indkalder projektansøgninger til. Jeres faglighed kan passe ind forskellige steder i Horizon 2020, i forskellige typer af projekter og sammen med faggrupper, der ikke nødvendigvis ligger tæt på jeres felt.

Hovedparten af budgettet i Horizon 2020 er afsat til de tre søjler: Samfundsmæssige udfordringer (Societal Challanges), Industrielt lederskab (Industrial Leadership) og Videnskab i verdensklasse (Excellent Science).
 
Samfundsmæssige udfordringer:
Europa står overfor væsentlige samfundsmæssige udfordringer grundet en aldrende befolkning, klimaforandringer, øget pres på samfundet udefra osv. EU har udpeget syv af nutidens største udfordringer, hvor forskning og innovation skal bane vejen for fremtidens løsninger. Læs mere her.
Pulje: 204 milliarder kroner for årene 2014-2020.

Industrielt lederskab:
Europæisk erhvervsliv bliver i stigende grad udfordret i konkurrencen med lande uden for EU. "Industrielt lederskab" støtter forskning og innovation i en række strategiske vækstteknologier og aktiviteter tættere på markedet samt stiller risikovillig kapital til rådighed for virksomheder. Projekter inden for denne søjle skal bidrage til, at Europa kan tage føretrøjen industrielt og teknologisk. Læs mere her.
Pulje: 117 milliarder kroner for årene 2014-2020.

Videnskab i verdensklasse:
Europa har brug for excellent og banebrydende forskning for at skabe de helt store gennembrud og tandvindinger. "Videnskab i verdensklasse" støtter grundforskning, giver de dygtigste forskere en tydelig karrierevej, understøtte nye forskningsretninger og finansierer etablering af nye forskningsinfrastrukturer i verdensklasse. Læs mere her.
Pulje: 168 milliarder kroner for årene 2014-2020.

Næste deadline: 
6. Sep 2017
Søgefrekvens: 
4 gange om året
Se også: