GUDP

Hvem kan søge hos GUDP?

GUDP er en erhvervsstøtteordning, der skal løse udfordringer for fødevareerhvervet og samfundet. Udfordringerne er at skabe en større bæredygtighed og samtidig løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor – samtidig med, at økonomien hele tiden forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst i Danmark og sikre arbejdspladser.

GUDP kan søges af virksomhedsregistrerede personer, virksomheder, brancheorganisationer, foreninger, selvejende institutioner og offentlige forskningsinstitutioner, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR).

Med støtte fra GUDP kan du gennemføre forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, som bidrager til en konkurrence- og bæredygtig fødevare- eller nonfood produktion.

Hvad er eksempler på projekter til GUDP?

Her har vi samlet en række eksempler på aktiviteter, som vil kunne få tilsagn fra GUDP:

 • mere bæredygtig planteproduktion
 • husdyrproduktion
 • fiskeri og akvakultur
 • mere CO2-neutral energiproduktion i landbruget
 • mere markedsorienteret økologisk produktion
 • højere produktivitetsvækst
 • øget værdiskabelse i værdikæden

Hvor meget kan man få i støtte fra GUDP?

Tilskud fra GUDP ydes med henblik på, at projekterne efterfølgende fører til kommerciel udbredelse af resultaterne. Der kan søges om tilskud på 250.000 kr. - 15. mio. kr.

Tilskuddet skal tilpasses projektformen. Her opererer GUDP med to former:

 • Udviklings- og demonstrationsprojekter med eller uden forskningsandel:
  Der kan søges om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter med eller uden forskningsandel med en varighed på op til 4 år og med et samlet tilskud på 0,25-15 mio. kr.

 • Netværksprojekter:
  Netværksprojekter kan opnå tilskud på 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Der kan søges om tilskud til etablering af netværk med en varighed på 1-2 år og med et samlet tilskud 0,25-2 mio. kr. 

Det er vigtigt at aktivitetstype, størrelsen på jeres virksomhed, samt den aktuelle indkaldelse passer sammen. Her kan 1st Mile vurdere, hvad der er det rette at søge.

Hvornår kan der søges?

I år 2018 er ansøgningsfristen den 11. juni.

Ønsker du en uforpligtigende samtale om jeres muligheder? Så klik her og udfyld vores kontaktformular ELLER ring på +45 40446714.

Deadlines: 
11. Jun 2018
Søgefrekvens: 
Halvårligt
Se også: