GUDP

Formål:

GUDP er en erhvervsstøtteordning, der skal løse udfordringer for fødevareerhvervet og samfundet. Udfordringerne er at skabe en større bæredygtighed og samtidig løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor – samtidig med, at økonomien hele tiden forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst i Danmark og sikre arbejdspladser.

Med støtte fra GUDP kan du gennemføre forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, som bidrager til en konkurrence- og bæredygtig fødevare- eller nonfood produktion.

Tilskud fra GUDP ydes med henblik på, at projekterne efterfølgende fører til kommerciel udbredelse af resultaterne. Der kan søges om tilskud på 250.000 kr. - 15. mio. kr.

 

GUDP støtter projekter indenfor:

  • mere bæredygtig planteproduktion
  • husdyrproduktion
  • fiskeri og akvakultur
  • mere CO2-neutral energiproduktion i landbruget
  • mere markedsorienteret økologisk produktion
  • højere produktivitetsvækst
  • øget værdiskabelse i værdikæden

 

 

Søgefrekvens: 
Halvårligt
Se også: