Eurostars

Hvem kan søge hos Eurostars?

Eurostars er et internationalt forsknings- og udviklingsprogram under EUREKA, der primært er rettet mod små og mellemstore forskningsintensitiv virksomheder i Europa. Eurostars har med succes eksisteret siden 2007.

Det vigtigste kriterie for at kunne søge er således, at man er en SMV, som er i gang med en R&D-proces. Derudover er der tre kriterier, som kræves at være opfyldt:

  1. Projektet kan søges indenfor alle teknologier og markeder.
  2. Projektet skal indeholde minimum to deltagere fra forskellige Eurostars lande med i projektet.
  3. Projektet skal færdiggøres på 36 måneder eller mindre.

Hvad er formålet med Eurostars?

Formålet med Eurostars er at styrke den europæiske konkurrenceevne i forhold til resten af verden, skabe nye arbejdspladser og styrke højteknologiske SMV'er. Deltagelse i et Eurostars-projekt kan øge tilgang til vækst, yderligere innovation, en åbning til nye globale markeder og endnu større forretningsmæssig succes.

Eurostars er et fælles program der understøtter forskningsintensive små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Det er co-finansieret af de nationale 34 Eurostars-lande og af EU gennem Horisont 2020.

Hvor meget kan man få i støtte fra Eurostars?

Der kan i alt søges op til 2,25 mio. kr. hvis kun én dansk virksomhed er med i projektet. Hvis der derimod er to eller flere danske ansøgere (i et fælles internationalt projekt), så kan der søges 3,75 mio. kr.

Hvornår kan der søges?

Der er to ansøgningsfrister hvert år til Eurostars. Èn i marts og èn i september.

I 2018 er den sidste ansøgningsfrist den 13. september.

Deadlines: 
13. Sep 2018
Søgefrekvens: 
Halvårligt
Se også: