Eurostars

Eurostars har med succes eksisteret siden 2007. Eurostars er et internationalt forsknings- og udviklingsprogram under EUREKA, der primært er rettet mod forskningsintensitiv SMV'er i Europa.

 

Formålet:

Eurostars er at styrke den europæiske konkurrenceevne i forhold til resten af verden, skabe nye arbejdspladser og styrke højteknologiske SMV'er. Deltagelse i et Eurostars-projekt kan øge tilgang til vækst, yderligere innovation, en åbning til nye globale markeder og endnu større forretningsmæssig succes.

Eurostars er et fælles program der understøtter forskningsintensive små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Det er co-finansieret af de nationale 34 Eurostars-lande og af EU gennem Horisont 2020.

 

Ansøgningsfrist:

  • Der er to ansøgningsfrister hvert år til Eurostars. Èn i marts og èn i september.

 

Søgefrekvens: 
Halvårligt
Se også: