ElForsk

Hvem kan søge hos ElForsk?

Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram ElForsk giver tilskud (25 mio. kr. pulje) til forskning og udvikling og demonstration vedrørende effektiv anvendelse af el.
Projekterne ligger i et bredt udsnit af værdikæden fra anvendt forskning over udvikling frem til markedsintroduktion.

ElForsk lægger vægt på, at resultaterne udmøntes i konkrete energibesparelser, et effektivt produktionsapparat, arbejdspladser og eksport samt en større bevidsthed i samfundet om effektiv anvendelse af energi.

ElForsk har fokus på projekter, der flytter energiforbruget for at maksimere mængden af vedvarende energi i systemet fx gennem energilagring og regulering af forbrug. Dermed ønsker ElForsk i fremtiden at bidrage til udviklingen inden for området smartgrid og således understøtte de politiske beslutninger om at arbejde hen imod et fossilfrit samfund i Danmark.

Hvad fokuserer ElForsks på?

ElForsk fokuserer på to hovedspor:

  • Energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse (bygninger)
  • Industriens processer

Under de to hovedspor ligger 7 indsatsområder: bygninger, ventilation, belysning, køling, effekt- og styringselektronik, industrielle processer samt adfærd, barrierer og virkemidler. Du kan læse mere om ElForsk ansøgningsproces her: http://www.elforsk.dk/ELFORSK/Ansog.aspx, eller blot kontakt os til en uforpligtigende samtale.

Hvornår kan der søges?

  • I år 2017 var ansøgningsfristen den 12. september. Datoen for 2018 er endnu ikke endeligt oplyst, men fristen bliver formentligt lagt i september igen.

Ønsker du en uforpligtigende samtale om jeres muligheder? Så klik her og udfyld vores kontaktformular ELLER ring på +45 40446714.