ElForsk

Hvem kan søge hos ElForsk?

Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram ElForsk giver tilskud (25 mio. kr. pulje) til forskning og udvikling og demonstration vedrørende effektiv anvendelse af el.
Projekterne ligger i et bredt udsnit af værdikæden fra anvendt forskning over udvikling frem til markedsintroduktion.

ElForsk lægger vægt på, at resultaterne udmøntes i konkrete energibesparelser, et effektivt produktionsapparat, arbejdspladser og eksport samt en større bevidsthed i samfundet om effektiv anvendelse af energi.

ElForsk har fokus på projekter, der flytter energiforbruget for at maksimere mængden af vedvarende energi i systemet fx gennem energilagring og regulering af forbrug. Dermed ønsker ElForsk i fremtiden at bidrage til udviklingen inden for området smartgrid og således understøtte de politiske beslutninger om at arbejde hen imod et fossilfrit samfund i Danmark.

Hvad fokuserer ElForsks på?

ElForsk fokuserer på to hovedspor:

  • Energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse (bygninger)
  • Industriens processer

Under de to hovedspor ligger 7 indsatsområder: bygninger, ventilation, belysning, køling, effekt- og styringselektronik, industrielle processer samt adfærd, barrierer og virkemidler. Du kan læse mere om ElForsk ansøgningsproces her: http://www.elforsk.dk/ELFORSK/Ansog.aspx, eller blot kontakt os til en uforpligtigende samtale.

Hvornår kan der søges?

  • I år 2017 var ansøgningsfristen den 12. september. Frist for 2018 er endnu ikke oplyst.

Ønsker du en uforpligtigende samtale om jeres muligheder? Så klik her og udfyld vores kontaktformular ELLER ring på +45 40446714.