EcoInnovation (MUDP)

Hvem kan søge hos MUDP?

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) er et program i Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.

Du kan søge hos MUDP, hvis du falder indenfor det fokus, som man har langt frem for 2018:

  • Cirkulær økonomi, herunder særligt fokus på ressourceudnyttelse af materialer i produktionsvirksomheder, omkostningseffektive løsninger til sortering og transport af affald, udvikling af materialer uden problematiske kemikalier, samt løsninger til mindskelse af madspild.

  • Luft, herunder særligt fokus på udvikling af teknologiske løsninger, der reducerer luftforurening fra skibsfarten og implementering af dette, samt reducerer luftforureningen fra den tunge vejtransport, som udgør et stigende problem globalt mm.

  • Vand og klima, herunder særligt fokus på udvikling af vandsektoren fra storforbruger af energi til producent af energi, der udnytter ressourcer i spildevand, vandbesparelser, -forbrug og -effektivitet i industri og forsyning, samt reduktion af spildevandsoverløb mm.

Hvor meget kan man få i støtte fra MUDP?

Der uddeles i 2018 midler indenfor to puljer:

  • Fyrtårnsprojekter og udviklings- og demonstrationsprojekter: 80 mio. kr.
  • Grøn innovation i mindre virksomheder: 19,5 mio. kr.

Hvornår kan der søges?

Deadlines for 2018 er:

07. maj 2018

 

Ønsker du en uforpligtigende samtale om jeres muligheder? Så klik her og udfyld vores kontaktformular ELLER ring på +45 40446714.

Søgefrekvens: 
Årligt
Se også: