Den Danske Maritime Fond

Formål:

Formålet med Den Maritime Fond er at styrke og udvikle den danske skibsfart og værftindustrien med henblik på at skabe nye arbejdspladser og styrke branchens virksomheder.

Dette sker gennem økonomisk støtte til forskning, teknologi- og produktudvikling, uddannelse, rekruttering og andre typer af initiativer med maritimt fokus.

Der er ikke opstillet nærmere kriterier for, hvilke typer aktiviteter Fonden ønsker at støtte, men man ser gerne ansøgninger, der er innovative, fremadrettede og forretningsorienterede.

Det vil sige projekter, som udvikler kompetencerne og konkurrenceevnen i den danske maritime sektor.

Bestyrelsen ser således gerne, at uddelingerne tilfalder virksomhedsrelaterede aktiviteter, for herigennem at styrke branchens vækst og medvirke til øget beskæftigelse.

 

Ansøgningsfrister:

  • Den 18. august
  • Den 24. oktober

 

Næste deadline: 
18. Aug 2017
Søgefrekvens: 
4 gange om året
Se også: