1st Mile skrev vores ansøgning til EU Horizon 2020, sikrede os tilsagnet og hjalp os igennem opstartsfasen med EU. Nu skriver 1st Mile endnu en ansøgning for os og den forventer vi også opnår støtte.

Jens Dall Bentzen, CEO, Dall Energy

1st Mile har med succes hjulpet os med ansøgninger på tilsammen ca. 30 mio. kr til EU Horizon 2020 og EUDP-programmerne.

Ulrich Quaade, Head of R&D, Amminex

1st Mile ydede et meget kompetent bidrag og var yderst engageret som samarbejdspartner, der formåede at løfte en kompleks opgave for konsortiet i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen."

Carsten Fosvang, Project Director, SEAS-NVE

Det er et omfattende arbejde der ligger bag en EUDP ansøgning, hvorfor Søren Houmøllers assistance har haft meget stor betydning for, at vi kom igennem nåleøjet og fik en stor bevilling fra EUDP til det fortsatte arbejde med at udvikle og markedsmodne vore tagintegrerede solfangere."

Flemming Lund, Adm. direktør, Nordic Energy Group

1st Mile er helt unikke, da de har tilbundsgående erfaring og høj succesrate med netop denne type ansøgninger. Uden den meget professionelle og intensive indsats fra 1stMile tror jeg ikke, vi havde stået med et godkendt projekt i dag.”

Sune Alstrup Johansen, CEO, The Eye Tribe

Vi oplevede 1st Mile som en yderst kompetent og engageret samarbejdspartner, der formåede at løfte en stor opgave for os i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen. Derudover ydede 1st Mile også formidabel vejledning i struktureringen af det optimale projekt..."

Peter Hertz, COO, Abeo

SCF Technologies A/S har udviklet en teknologi til konvertering af affald og restprodukter til olie. Herved kan affald og restprodukter bortskaffes på en intelligent måde.

1st Mile har sikret Nordic Energy Group finansiering til udvikling af selskabets tagintegrerede solfangere, og projektet benyttes som case af EUDP-programmet...

The Eye Tribe står i spidsen for et projekt, der skal gøre øjenstyrede telefoner og tablets tilgængelige for forbrugerne.

1st Mile har sikret støtte fra EU Horizon 2020 SMV-program til EcoXpac. 1st Mile skrev ansøgningen, der gik gennem nåleøjet.

I 2011 henvendte Abeo sig til 1st Mile, fordi man ønskede at udvikle og teste et nyt såkaldt perlekæde-koncept til konstruktion af eksempelvist motorvejsbroer.

1st Mile skrev ansøgninger til hhv. Højteknologifonden og EUDP-programmet på vegne af Vestas og de øvrige partnere.

Nyheder | 28. Jun 2018

Vestas og Maersk Supply Service har i dag annonceret, at de går sammen i et innovationspartnerskab for i fællesskab at udvikle de næste generationer af bæredygtige energiteknologier.

Bawat A/S
Nyheder | 19. Sep 2017

Med hjælp fra 1st Mile gik Bawat igennem nåleøjet og fik sikret sig 2,4 mio. euro fra EU's Horizon 2020-program til et projekt, der skal sikre typegodkendelse fra US Coast Guard til Bawats unikke teknologi til behandling af ballastvand i skibe.

Nerve Smart Systems ApS
Nyheder | 8. Sep 2017

Virksomheden Nerve Smart Systems ApS har en klar mission om at være en del af fremtidens elbils løsninger. Med støtten fra Horizon 2020 på ca. 2,5 mio. euro kan det nu blive en realitet.